Sydvestjylland byder på mange fine fuglelokaliteter, især den vestlige del med Vadehavet, klitplantager og -heder, Blåvandshuk og Filsø, men også det indre af landet har noget at byde på.

Herunder link til et udvalg af de mest interessante lokaliteter.

Mandø
Vadehavsø bestående af marskenge og lidt agerbrug omgivet af udstrakte forlandsområder, højsande og vadeflader.
Læs mere her.           
Hjejler og Bramgæs på Mandø. Foto: Eva Foss

Fanø
Vadehavsø med mange forskellige naturtyper: vadeflader, højsander, marsk, sandstrande, klitter, klitheder, klitplantager og agerland.
Læs mere her. 
 
Gåsehullerne på Fanø. Foto: Søren Vinding

Skallingen, Langli og Ho Bugt
Den nordlige del af Nationalpark Vadehavet er unik: Skallingens udstrakte marskområder er ikke beskyttet af diger, men helt overladt til naturens luner i form af tilbagevendende stormfloder etc. Varde Ås udløb er det eneste flodudløb i hele Vadehavet, der ikke er tæmmet af sluser og diger. Langli er den vigtigste ynglefuglelokalitet i den danske del af Vadehavet.
Læs mere her.Skallingen i aftensol. Foto: Eva Foss

Sneum Digesø
Kunstig sø opstået ved gravning af klæg til digebyggeri, men designet så fuglelivet har fået optimale forhold. Søen huser bl.a. en af Danmarks største hættemågekolonier, hvor også den sjældne sorthovede måge har slået sig ned.
Læs mere her.

Sneum Digesø. Foto: Eva Foss

Gl. Hviding Engsø
Også denne er en klæggrav er et besøg værd, omend den ikke tiltrækker fugle i samme omfang som Sneum Digesø.
Læs mere her.
Gl. Hviding Engsø. Foto: Eva Foss

Blåvandshuk
Danmarks bedste lokalitet for observation af vadefuglenes efterårstræk.
Læs mere her.
Blåvand fyr. Foto: Henrik Knudsen

Filsø
Frem til 2. verdenskrig en fantastisk fuglelokalitet. Herefter tørlagt og et af landets største kornproducerende landbrug. I 2012 lukkede Aage V. Jensens Naturfond igen vand ind over området og genetablerede en sø på 900 ha - Jyllands næststørste.
Læs mere her.
Havørn på Filsø. Foto: Karin Gustausen

Grene Sande, Gyttegård Plantage og Store Råbjerg
Hedeområde med indlandsklitter og hedeplantage.
Læs mere her.

Vejen Mose
Større moseområde præget af pilekrat og birkeopvækst.
Læs mere her.

Sydvestjylland har mange andre gode lokaliteter. Flere vil blive beskrevet her på siden med tiden.