Engso rund 060422

Vores anbefalede lokaliteter i Sydvestjylland

Danmark er et relativt lille land, men har alligevel over 7000 km kystlinie med strandenge, bugter, sandflader og marskland. Sydvestjylland  ligger på fuglenes hoved-trækruter til og fra resten af Skandinavien, og derfor kan man både forår og efterår opleve et massivt træk af gæs, ænder, vadefugle, rovfugle og småfugle. Nogle bliver her og yngler og nogle er vintergæster. Der er derfor altid mulighed for at iagttage fugle et eller andet sted.

Især den vestlige del med Vadehavet, klitplantager og -heder, Blåvandshuk og Filsø byder på mange fine fuglelokaliteter, men også det indre af landet har noget at byde på.

Herunder link til et udvalg af de mest interessante lokaliteter.

Mandø
En fantastisk vadehavsø bestående af marskenge og lidt agerbrug omgivet af udstrakte forlandsområder, højsande og vadeflader. Mandø har senest

Hjejler og Bramgæs på Mandø. Foto: Eva Foss


Fanø
Vadehavsø med mange forskellige naturtyper: vadeflader, højsander, marsk, sandstrande, klitter, klitheder, klitplantager og agerland.

 
Gåsehullerne på Fanø. Foto: Søren Vinding


Skallingen, Langli og Ho Bugt
Den nordlige del af Nationalpark Vadehavet er unik: Skallingens udstrakte marskområder er ikke beskyttet af diger, men helt overladt til naturens luner i form af tilbagevendende stormfloder etc. Varde Ås udløb er det eneste flodudløb i hele Vadehavet, der ikke er tæmmet af sluser og diger. Langli er den vigtigste ynglefuglelokalitet i den danske del af Vadehavet.

Skallingen i aftensol. Foto: Eva Foss


Sneum Digesø
Kunstig sø opstået ved gravning af klæg til digebyggeri, men designet så fuglelivet har fået optimale forhold. Søen huser bl.a. en af Danmarks største hættemågekolonier, hvor også den sjældne sorthovede måge har slået sig ned.


Sneum Digesø. Foto: Eva Foss


Gl. Hviding Engsø
Også denne er en klæggrav er et besøg værd, omend den ikke tiltrækker fugle i samme omfang som Sneum Digesø.


Gl. Hviding Engsø. Foto: Eva Foss


Blåvandshuk
Danmarks bedste lokalitet for observation af vadefuglenes efterårstræk.

Blåvand fyr. Foto: Henrik Knudsen


Filsø
Frem til 2. verdenskrig en fantastisk fuglelokalitet. Herefter tørlagt og et af landets største kornproducerende landbrug. I 2012 lukkede Aage V. Jensens Naturfond igen vand ind over området og genetablerede en sø på 900 ha - Jyllands næststørste.

Havørn på Filsø. Foto: Karin Gustausen


Grene Sande, Gyttegård Plantage og Store Råbjerg
Hedeområde med indlandsklitter og hedeplantage.


Vejen Mose
Større moseområde præget af pilekrat og birkeopvækst.