Havørn på Filsø 2021

Ovenpå succesåret 2020 med to udfløjne unger, gik det helt galt for Filsøs Havørnepar i 2021. Den første rede måtte forlades. I andet forsøg på ny rede blev en unge udklækket, men den omkom, inden den var flyveklar.

Allerede i december 2020 mødte jeg jævnligt Filsø ørneparret ved en tidligere rede i Vrøgum Plantage. Her var de godt i gang med at bygge til på den rede, de brugte i 2019, hvor det iøvrigt ikke lykkedes parret at få unger på vingerne. Det år forlod de reden på det tidspunkt, hvor æggene burde klækkes. Vi fandt aldrig årsagen til det mislykkede yngleforsøg.   

Vinteren 2020-21 var ørnene tilsyneladende fast besluttet på at gentage yngleforsøg i 2019-reden, der i løbet af vinteren blev bygget endnu større - faktisk er det den største rede i parrets historie. Filsø-parret har ynglet siden 2013 og indtil 2020 bygget 7 reder.
Da vi nærmede os den tid, hvor æggene skulle lægges, var ørnene dog forsvundet fra 2019-reden.

Ligesom i 2017 var reden blevet overtaget af et par Stor Hornugle, lige for næsen af ørnene.
I begyndelsen af året havde jeg observeret, at uglens rede siden 2017 var ved at være så forfalden, at æg eller unger kunne falde ud mellem grenene. Derfor havde jeg informeret Naturstyrelsen Blåvandshuk om redens dårlige tilstand, og med henvisning til Klaus Dichmanns hjemmeside med vejledning i uglereder tilbød de straks at bygge og opsætte en kunstig redeplatform til Stor Hornugleparret.
Uglerne forkastede Naturstyrelsens kunstige rede. De syntes tilsyneladende langt bedre om Havørnenes store rede, og ørnene var atter en gang jaget på porten af uglerne og måtte i hast bygge en ny rede, denne gang ved Filsø.

Ved Filsø er der fred og ro for ørnene. Æglægning, rugning og fodring af unge/unger gik planmæssigt langt hen ad vejen.

I slutningen af maj måned observerede jeg de to gamle Havørne sidde mindst 1 ½ time side om side i et træ nær ved reden. Det er ikke så usædvanligt, at ungen/ungerne er alene i reden, hvis vejret er lunt, men et par dage senere var der ingen ørne ved reden i løbet af de par timer, jeg observerede. Jeg gik ind i området og fandt en død unge ligge under træet. Lidt underligt manglede den hovedet og en vinge. Har der været et menneske på spil eller er det ræven? Vi kender ikke dødsårsagen.

Kulde og blæst i foråret og forsommeren har gjort, at det har været et rigtig dårligt yngleår for mange fugle. Hvis det blæser ved jorden, blæser det endnu mere i en rede ca. 20 m til vejrs. Ungen kan være blæst ud af reden, eller reden kan være blæst delvist ned. Ungen kan være i dårlig almen tilstand på grund af regn og kulde - vi ved det ikke.

Filsøs ørnepar holder fortsat sammen. Vi møder dem stadig jævnligt ved Filsø.

Tekst og foto: Karin Gustausen