Klar blaa Luft, let bris fra N.
Johannes Larsens dagbøger og skitser fra grønlandsekspeditionen i 1925 er nu udgivet i en flot bog.

Den ornitologiske grønlandsekspedition i sommeren 1925 blev til på initiativ af Lehn Schiøler som et led i arbejdet med hans pragtværk Danmarks Fugle. Formålet var dels at tegne og male de grønlandske fugle, dels at nedlægge og skindlægge så mange som muligt, så arbejdet med illustrationer til værket kunne fortsætte hjemme i Danmark.

I ekspeditionen deltog, foruden Lehn Schiøler og Johannes Larsen, sidstnævntes kunstneriske assistent, Henning Scheel og en purung Finn Salomonsen (16 år) , der senere skulle få et stort navn i dansk ornitologi. Desuden søofficeren Johan Møller, fører af ekspeditionsskibet, Angut, og endelig grønlænderen Jon Møller, der fungerede som stedkendt fører og tolk.
I tre måneder fra slutningen af juni til midt i september sejlede ekspeditionen rundt i det centrale og sydlige Vestgrønland og opsøgte alle tænkelige habitater fra hederne ved indlandsisen til de yderste skær. Der blev tegnet og malet fugle og landskaber og der blev nedlagt fugle, så man fra ekspeditionen hjembragte mere end 500 fugleskind.

Johannes Larsen: Tavle fra Lehn Schiøler: Danmarks Fugle

Hvis man har et billede af tidligere tiders grønlandsekspeditioner som præget af strabadser, kulde og sult, kan man godt glemme det her. Der var medbragt rigeligt proviant i form af øl og snaps til frokostbordet og bourgogne til aftensmaden. Kødretterne var ofte de fugle, man havde skindlagt, f. eks. stegt Jagtfalk!
Desuden færdedes man om sommeren i Grønlands mildeste og mest befolkede egne. Hver gang man kom til et lidt større sted, bød koloniens lokale repræsentant på middag, og på udstederne mødte man den grønlandske gæstfrihed.
Ekspeditionens deltagere led således ingen nød.

Lehn Schiølers pragtværk blev aldrig fuldført, kun tre af syv bind udkom. De udgør til gengæld det mest imponerende værk, dansk ornitologi kan opvise, ikke mindst i kraft af Johannes Larsens illustrationer. Bind to omhandler Grønlands fugle og er udbyttet af 1925-ekspeditionen.

Det nye værk, ”Klar blå luft, let bris fra N” består først og fremmest af samtlige Johannes Larsens dagbogsnotater (samt tre lange breve til konen i Kerteminde) og en stor del af hans skitser. Teksten er suppleret med uddrag af den beretning Henning Scheel udgav i 1927, ”Med Lehn Schiøler og Johannes Larsen i Grønland”.

Dagbogsnotaterne er meget omhyggelige med angivelse af vind og vejr, notater om de fugle, de støder på, om landskaberne, mennesker de mødte osv. Notaterne giver et indtryk af, hvor rigt fuglelivet var i Vestgrønland, inden velstanden udstyrede befolkningen med moderne, langtrækkende motorbåde og effektive skydevåben. I dag er fuglelivet kun en skygge af svundne tiders pga. den uhæmmede jagt*).
Dagbogsnotaterne er interessant læsning, men i længden lidt trættende. Det er derfor en rigtig god ide, at de er suppleret med Henning Scheels beretning, der er formuleret med henblik på offentligheden i en bog, der skulle kunne sælges. Uddragene heraf giver en mere behagelig læseoplevelse.Til gengæld mangler man her den umiddelbare friskhed, der er over dagbøgerne.

 Side fra bogen med Johannes Larsens skitser

Illustrationsmaterialet er en lige så væsentlig del af bogen som teksten. Hovedsagen er her optryk af de mange skitser, Johannes Larsen har udført på stedet med blyant i sine notesbøger. De er meget fine øjebliksbilleder af først og fremmest fugle i forskellige situationer, men også i ny og næ en hval eller en polarræv. Han har også nedfældet rigtig mange indtryk af de landskaber, de passerer eller bevæger sig rundt i. Portrætter og episoder af grønlandsk folkeliv er der også blevet plads til.
Skitsebøgerne er suppleret med gennemarbejdede værker produceret efter hjemkomsten: plancher fra Lehn Schiølers værk, akvareller og enkelte oliemalerier.
Det hele suppleres med samtidige fotografier, de fleste optaget under ekspeditionen.

Bogen er forsynet med et indledende afsnit om Johannes Larsen som kunstner af Malene Linell Ipsen og et andet af Jens Gregersen, hvor ekspeditionen og Lehn Schiølers værk sættes ind i en større sammenhæng, og hvor der også gives et rids af naturen i arktis.

Det er en dejlig bog, der dog nok især henvender sig til os, der er lidt nørdede med Johannes Larsen eller med Grønlands fugle.

*) Se Kjeld Hansen: Farvel til Grønlands natur. Gad, 2001

17-11-2019 Søren Peder Nielsen