Bekæmpelse af Mårhund.

Mårhunden er i Danmark et invasivt dyr og kan være en trussel mod jordrugende fugle generelt. Dens kærlighed til vand og evner til at svømme gør den til en særlig trussel i vådområder, hvor vi i forvejen finder nogle at de mest sårbare fuglearter.
Erfaringer fra andre lande viser, at mårhunden hurtigt spreder og formerer sig, og at den kan udrydde vores beskyttede og truede fugle og dyr. Den får i gennemsnit 5-10 hvalpe årlig og bliver kønsmoden som 1-årig.
DOF støtter bestræbelserne på at begrænse mårhundens udbredelse i Danmark og opfordrer medlemmerne til samarbejde om mårhundeforvaltningen.

Læs mere om mårhund her.

Har du set en mårhund, død eller levende, kan du kontakte en mårhundereguleringsjæger her.

Man kan også indberette mårhund eller andre invasive arter her. 

Jægerforbundet oplyser også, at det er aktuelt at være opmærksom på en stigende indvandring af Vaskebjørne fra Tyskland. Da den udover at færdes på landjorden også svømmer og klatrer, kan den blive den næste store udfordring for vores fauna. Det er derfor værd at være meget opmærksom på, hvis man spotter den art, at få det indberettet.

Hvis I ser muligheder for at indgå i lokale samarbejder for at regulere Mårhunde, Mink eller Vaskebjørne, er I velkomne til at tage kontakt til Jægerforbundet.

Karin Gustausen 08-12-2019


To Mårhunde, der er gået i fælden i Borris Præsteskov ved Skjern i 2015.