Blåvandshuk er – sammen med sydspidsen af Fanø – de suverænt bedste steder i Sydvestjylland at se fugletræk. Nu kan du finde hjælp til at få mest muligt ud af dit besøg ved Blåvand.

Henrik Knudsen, nu Fanø Fuglestation, var i mange år fast observatør og ringmærker på Blåvand Fuglestation. Han har i DOFs netmagasin ”Pandion” udgivet en guide med tips til hvordan man bedst oplever fuglene ved Blåvand. Se artiklen her. 

En vigtig del af fuglestatrionens arbejde er at oplære unge til gode observatører og ringmærkere. Mange af vore dygtigste ornitologer er oplært i større eller mindre grad på fuglestationen. Er du ung mellem 12 og 29 år, kan du få et gratis ophold på fuglestationen en kortere eller længere periode (10 dage til 3 måneder). Se nærmere her.

Vi har tidligere her på DOF Sydvestjyllands hjemmeside bragt en række artikler på basis af interviews med fuglestationens leder gennem alle årene, Bent Jakobsen. Også her kan du blive klog på, hvad du kan se på ”hukket” og hvornår.    
Se artiklerne her:
Vadefuglenes træk ved Blåvand
Havfugle ved Blåvand 
Vinter i Blåvand

Nationalpark Vadehavet har i en årrække indhegnet et område af stranden for at give Dværgterne og Stor Præstekrave ro til at yngle. Resultatet for 2023 kan du se her.

På Blåvand Fuglestations hjemmeside er der bl.a. en blog, hvor du kan følge, hvad der sker på fuglestationen dag for dag. Se den her

/Søren Peder Nielsen 09-08-2018

 
Svartbag. Foto: Aage Matthiesen