Den tidligere formand for DOF Sydvestjylland og ankermand i indsatsen for fuglelivet på Filsø, Jens Rye Larsen, er død.

Foto: Søren Peder Nielsen

Onsdag morgen kl. 4.00 gik vores tidligere formand, Jens Rye Larsen bort efter flere måneders svær sygdom.

Efter 14 år som skoleleder på Outrup skole gik Jens som 60 årig på efterløn. Den “sidste skoledag” blev fejret ved, at han fra sin bopæl blev kidnappet på sin privatadresse om morgenen og kørt til skolen i en lang limousine, der var en Hollywood-stjerne værdig. På skolen blev han modtaget af de 175 elever, der sammen med skolens ansatte hujede og vinkede med flag.

Efter afslutningen som skoleleder fik han mere tid til sin anden store interesse: Naturen.

Jens` naturinteresser var oprindeligt at være lystfisker og botaniker, men han ønskede at udvide til også at omfatte ornitologien.

Han blev medlem af DOF i 1990 og har været medlem af bestyrelsen for DOF Sydvestjylland 2010-2020.

Straks ved indtrædelsen i bestyrelsen blev han valgt som formand for DOF Sydvestjylland.
I den 3-årige formandsperiode opnåede Jens at sætte struktur på foreningens arbejde, så hvert område blev opdelt:
Turgruppen, Formidlingen, Naturpolitisk gruppe. På den måde fik bestyrelsesmedlemmerne øget ansvar og ekspertise på hvert sit interesseområde.

Jens var en fantastisk leder, der med en lang og respektfuld dialog altid evnede at komme til forståelse med andre. Det bevirkede et trygt, åbent og ærligt arbejdsmiljø.
Han havde en evne til at se muligheder i mennesker, de ikke selv var klar over at være i besiddelse af.

Jens var meget engageret i foreningsarbejdet. Han planlagde ture og var leder af både indenlandske og udenlandske ture.
På turene og overalt hvor Jens færdedes, var han en fantastisk formidler af naturen, ikke kun fuglene, men også planter og dyr udbredte han sin viden om på en forståelig og humoristisk måde.

I Sydvestjylland var Jens lokalkoordinator for Caretaker Projekter som:
IBA, (Important Bird Areas), til bevarelse af biodiversiteten for Danmarks internationalt vigtige fugleområder.
Atlas III, der i en 4 årig periode registrerede ynglende fugle i Danmark.
Punkttællinger, der er et løbende overvågningsprogram af de almindelige fuglearter i Danmark.
I 2010 blev Filsø-området opkøbt af Aage V. Jensen Naturfond og søen blev gendannet. Filsø kom til at fylde rigtig meget i Jens` liv. Han var DOF`s repræsentant i Naturråd- Filsø.
Aage V. Jensens Naturfond iværksatte et større overvågningsprogram i forbindelse med genopretningen. Naturligvis skulle der også ske en overvågning af fuglene, og dette blev lagt i hænderne på DOF Sydvestjylland. Der blev dannet en tællegruppe: Filsøgruppen med Jens som leder. Gruppen begyndte sit arbejde den 1. oktober 2011 - samme dag som Naturfonden overtog ejendommen.
Gruppen tæller hele området en gang om måneden. Dertil kommer supplerende tællinger samt overvågning af fokusarterne. Det er meget få optællinger, der er blevet aflyst. Minus 20 grader, sne, regn og blæst kunne ikke holde gruppen fra at udføre den vigtige opgave.
En helt ny verden åbnede sig for de fleste af os med nye ord som: Punkttællinger, Transekter, Krybende Søpryd, Slank Blærerod, Forskelligbladet tidsel og så var der reglerne og lovene. Når Jens først var kommet i gang med at øse af sin store viden, var han heldigvis ikke til at stoppe igen.

Et par Havørne slog sig ned i Filsø-området og Jens blev valgt som koordinator for parret og jeg blev Havørne Koordinator Assistent.
Fra det øjeblik delte Jens og jeg fascinationen, kærligheden og bekymringen for Havørnene og begejstringen, når ungerne fløj fra reden.

Jens var en livsnyder. Han elskede god mad og gerne af den økologiske slags. En middag på Henne Kirkeby Kro med 7 retters menu med tilhørende vinmenu, skulle naturligvis afsluttes med en god kop kaffe til en pris af 150 - Så havde kaffebønnerne også været igennem tarmsystemet på en Kopi Luwak. Efterfølgende var Jens i tvivl om kaffen nu også var prisen værd.

Det sidste års tid slap kræfterne op, og Jens trak sig fra flere poster. Ingen kan betænke ham i det. Jens har i den grad udfyldt posten. Han har udført et meningsfyldt arbejde og sat et uforglemmeligt præg på DOF Sydvestjylland og i arbejdet for Filsø og Aage V. Jensens Fonde.

DOF Sydvestjylland og Filsøgruppen siger tak for mange inspirerende og indholdsrige timer i samarbejde med den bedste leder, man kan ønske sig.

Vores tanker går til hustruen Heike, børn, børnebørn og oldebarn.

Æret være hans minde.

Karin Gustausen
DOF Sydvestjylland
.