2020 var en vellykket ynglesæson for Filsøs Havørnepar - to unger kom til verden, udviklede sig fint og forlod reden som fuldt levedygtige ungfugle.

Der har kun været få og korte forstyrrelser i den tid, jeg har overvåget reden. 
En dag kom en flok Gråkrager larmende ind over reden. De fortrak dog hurtigt, efter at den voksne ørn med få vingeslag tog en tur over reden som for at sige: “Så kan I godt smutte herfra.”

Det blev til to unger, der blev ringmærket af de erfarne ringmærkere Kim Skelmose og Lars Ulric Rasmussen. Danske Havørne får ring på begge ben: en sort ring på venstre ben med tal, der er unikt for hver Havørn og en ring på højre, hvor ringen er gul øverst med tal og metal nederst. Denne ring viser, det er en dansk ørn. 

Filsø-ungerne fik numrene DO 88/119 og DO 89/120. Hvis I ser, eller får taget fotos af en Havørn, hvor man kan se ringenes tal, er det vigtigt at sende informationen til www.fuglering.dk.  

Årets unger er begge hanner, der jo som bekendt er mindre end hunner. Man måler anklens omkreds for at konstatere, om det er en han eller en hun. Hunner har kraftigere ankler end hanner.

De var begge sunde og raske med en normal vægt for Havørne i den alder. På ringmærkningstidspunktet, 42 dage gamle, vejede de lidt over 3 kg, altså 2-3 kg mindre end de voksne ørne.

Efter ihærdige flyveøvelser på reden fløj de to unger ud i redeområdet. Her har de opholdt sig i flere uger, hvor maden blev serveret på reden. Havørneunger er meget sultne - nærmest hele tiden, hvis man skal vurdere efter den skrigen, de frembringer i området i den periode.

Derefter førte forældrene ungerne til et sikkert sted ved Filsø. Her blev de i flere uger overvåget af mindst den ene voksne ørn. Fra et egnet sted i toppen af et træ med god udsigt har den siddet i timevis og overvåget de unge uerfarne ørne.

Noget kunne tyde på, at den periode er slut, og at der fremover bliver slækket på overvågningen. 

Forældrene greb ikke ind, da de to unge ørne forleden blev set og fotograferet af Ole Fredslund, de fløj dels sammen med en fremmed yngre ørn og dernæst sammen med to Fiskeørne.

I 2018 var en fremmed, yngre ørn sammen med ungerne det meste af eftersommeren. Måske gentager det sig i år. Iøvrigt kunne den fremmede være en fra kuldet i 2018. Desværre blev de ikke ringmærket det år, og dermed er der ingen bevis for det.

Tekst og foto: Karin Gustausen.
31.08.2020.