Mager ved stranden 7

- en lokalitet som er et besøg værd  

Fuglestationen på Danmarks vestligste punkt, Blåvandshuk, er det ornitologiske kraftcenter i Sydvestjylland.
Her bliver fugletrækket registreret dels med ringmærkning dels ved observation af trækket over havet og over land.

Aktiviteterne foregår efter et standardiseret program, så man kan sammenligne trækket år for år og udnytte dataene videnskabeligt. Stationen kunne i 2013 fejre 50 års jubilæum, så man har lange tidsserier, der i høj grad har bidraget til vores viden om fuglene, deres trækforhold, svingninger i bestandsstørrelsen, klimabetingede forhold m.v.

Stationen er indrettet i den gamle fyrassistentbolig. Varde Kommune låner lokaler ud til formålet, mens Dansk ornitologisk Forening står for driften. Observationer og ringmærkning foretages af frivillige, der mod meget beskedne diæter forpligter sig for en sæson eller flere.
En stor del af Danmarks erfarne ornitologer har i tidens løb fungeret som observatører eller ringmærkere i Blåvand.

Stationen er et besøg værd, der er som regel folk på stedet, man kan snakke fugle med, få råd om, hvor der er noget at se i dag, eller måske komme med ringmærkeren rundt ved nettene. Der er aktivitet på stationen fra marts til sidst i november.

Blåvandshuk er også et besøg værd for at se på fugle. Efterårstrækket af specielt vadefugle ses ikke bedre i NV Europa (Bemærk. Efteråret begynder i denne forbindelse midt i juli).
Hukket er også et godt sted for havfugle (Suler, Lommer, Alkefugle, Kjover m.v.) især i vinterhalvåret og ved kraftig pålandsvind.
Både forår og efterår er det spændende at gå på kratlusk i området. Hvert år slår fåtallige og sjældne småfugle sig ned for kortere eller længere tid på hukket bremset i deres trækbevægelser af havet.
Stedet har også sine usædvanlige ynglefugle. En tur rundt om mosen i yngletiden vil næsten med garanti byde på både Rødrygget Tornskade og Sortstrubet Bynkefugl, der begge yngler med flere par. Den mest specielle ynglefugl er dog Karmindompappen, der hvert år yngler lige ved fuglestationen.

Stationen tilbyder overnatning til DOFs medlemmer til en meget beskeden pris, der afspejler komfortniveauet.

Trækkende Strandskader. Foto Bo L. Christiansen