Passioneret ornitolog og foreningsmenneske

DOF Sydvestjylland har fået ny formand. Sådan noget sker normalt på et konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, og både mødeindkaldelse og dagsorden var da også på plads, da vi og resten af landet blev ramt af coronavirusset. Det er derfor aldrig lykkedes at få afviklet det bebudede bestyrelsesmøde, men da fungerende formand, Peter Tougaard, efter eget ønsket var trådt tilbage, stod foreningen lidt i et limbo.
Heldigvis var ”arverækkefølgen” mere eller mindre på plads, og en enig bestyrelse har givet sin fulde opbakning til foreningens nye formand Karin Gustausen.

Karin Gustausen (67 år) er først og fremmest en passioneret ornitolog med stor interesse for at forevige fuglene og naturen gennem sit efterhånden helprofessionelle kameraudstyr. I bestyrelsen kan vi godt huske år tilbage, hvor Karin udstyret med et lille videokamera tog billeder og film af en noget svingende karakter og kvalitet. Det er der – som de fleste vil vide – kommet helt anderledes styr på. I dag er Karin en af vores skrappeste og mest alsidige fugle- og naturfotografer, og hendes knivskarpe og stemningsfulde fotos dukker op overalt fra årsrapporter over avisartikler til foreningens hjemmeside og på de sociale medier.

KAG 5

Kombinationen af et efterhånden indgående kendskab til digitalt fotoudstyr og dets anvendelse og helt utroligt mange timer i naturen har i den grad givet ”pay-off” med den ene imponerende billedserie efter den anden – ganske ofte med Filsø-ørnene som hovedpersoner.
Som ørne-koordinator for netop yngleparret ved Filsø er Karin for længst begyndt at omtale de imponerende fugle som ”mine ørne”, og som fuglenes ”hoffotograf” er der ingen tvivl om, at de er i gode hænder. Karin har fulgt ørnene i og omkring Filsø tættere end nogen anden, og hendes kendskab til alle detaljer i ørneparrets liv er almindelig kendt og værdsat – ikke mindst ved arrangementet Ørnens Dag, hvor hun formidler sin viden til alle, der vil lytte. Og det er der rigtig mange der gerne vil. Karin er nemlig en god formidler, der i øjenhøjde med sine tilhørere og med begejstring fortæller om ”lufthavets konger”.

KAG Havoerne Filsoe
Et af Karins skud af Havørnene på jagt på Filsø

Karin Gustausen meldte sig ind i Dansk Ornitologisk Forening i 1998, og begyndte at tage med på de guidede ture i DOF Sydvestjylland. Her på en af disse ture skulle hun i øvrigt nogle år senere finde sin mand, Sven Bødker, og sammen deler de nu interessen for fugle. Bl.a. med en ivrig rejseaktivitet til eksotiske lande, hvor hovedmålet som oftest er fuglene, men hvor der også bliver tid til at kigge på naturen og kulturen.

Karin har de seneste to år været aktiv i bestyrelsen for DOF Sydvestjylland, hvor hun har været tovholder på foreningens formidlingsudvalg. Det har resulteret i en perlerække af gode og interessante foredrag på biblioteket og en vellykket renæssance for foreningens arrangement ”Medlemmernes dag”.

Se interview med Karin Gustausen.

Peter Tougaard 25-03-2020

KAG 6
Det kræver tålmodig venten at opnå et godt foto.