"Nyt lys på fuglenes evolution".
Sådan var titlen på et foredrag af Jon Fjeldså på Esbjerg Hovedbibliotek 11. marts 2020.

De mange fremmødte blev på mødet præsenteret for helt ny viden om fuglenes evolution baseret på det arbejde med dna-analyser, der er foregået i den dansk -kinesisk -amerikanske forskergruppe, Jon Fjeldså er en del af.

Jon Fjeldså har været så imødekommende at stille sit powerpoint-oplæg til rådighed for denne hjemmeside.
Du kan derfor finde en pdf-version her.

Jon Fjeldsås ultrakorte introduktion til foredraget:
For halvtreds år siden antog ornitologerne, at man var tæt på at have navngivet og klassificeret alle verdens fuglearter. Slægtskabet mellem de større grupper var afklaret gennem anatomiske studier. I dag er vi blevet meget klogere, takket være DNA-data og sammenligninger med talrige fossile overgangsformer mellem dinosaurer og moderne fugle.

De gamle fuglegrupper blev, sammen med de store dinosaurer, udslettet for 66 millioner år siden, da jorden blev ramt af en asteroide. Formentlig overlevede kun nogle få fuglearter i Antarktis og de nærmeste landområder, men de formåede hurtigt at tilpasse sig og udnytte de nye muligheder som opstod.
Forskere ved Statens Naturhistoriske Museum har, i samarbejde med andre forskergrupper, kunnet rekonstruere dette videre udviklingsforløb, og har fastslået hvordan de moderne fuglegrupper opstod og generobrede verden.
Foredraget vil beskrive hvordan 30 års forskning, med nye metoder, har frembragt en radikalt ny forståelse af hvorledes jordens mangfoldige fugleliv udvikler sig.

 

Om foredragsholderen.

Professor emeritus ved Statens Naturhistoriske Museum, Jon Fjeldså, f. 1942, er norsk født, men har siden 1971 været ansat ved det daværende Zoologisk Museum i København.

En stor del af hans karriere har bestået af feltarbejde på ekspeditioner til bl. a. Island, Andesbjergene og Østafrika. Her har ydet et pionerarbejde ved som den første biolog nogensinde at have udforsket mange afsidesliggende naturområder. Han forsvarede i 1974 en disputats om Nordisk Lappedykker. Senere har han studeret lappedykkere i Andesbjergene og Australien.

I løbet af sin lange karriere har Jon Fjeldså også forsket i de såkaldte hotspots, hvor endemiske arter af fugle, dyr og planter er koncentreret. I den forbindelse har han i Tanzania opdaget en ny fugleart, Batis crypta, (på dansk Mørk batis).

Jon Fjeldså (i baggrunden) på Salomonøerne sammen med Jan Bolding

I de senere år er den væsentligste forskningsindsats faldet inden for fuglenes phylogenetik, hvor Jon Fjeldså indgår i en international forskergruppe, der ved hjælp af DNA kortlægger fuglenes afstamning og indbyrdes slægtsforhold. De er her kommet frem til mange overraskende resultater, der vender op og ned på den traditionelle systematik. Aftenens foredrag vil koncentrere sig om resultaterne af denne forskning.

Jon Fjeldså er endvidere en fremragende fugletegner, som det bl. a. fremgår af hans illustrationer i bøgerne Guide to the Young of European Precocial Birds (1977), Birds of the High Andes (1990) og The Grebes (2004).

Nedenfor ses fuglenes phylogeni illustreret af Jon Fjeldså.   

/Søren Peder Nielsen 21-02-2020 (revideret 13-03-2020)