Nye regler for samkørsel på fugleture fra februar 2020 betyder, at på længere ture betaler alle deltagere det samme, uanset hvor mange man er i den enkelte bil.

DOF Sydvestjyllands fugleture foregår normalt i privatbiler. Kører du i egen bil, betaler du ikke noget. 

Vi arrangerer dog til alle ture samkørsel, hvor de, der kører sammen, deles om benzin m.v.
Det foregår efter følgende regler:

Korte ture:
Defineres som ture indenfor DOF Sydvestjyllands område, dvs. kommunerne: Billund, Vejen, Varde, Esbjerg og Fanø.
Her afregnes i de enkelte biler med 2 kr. pr. kørt km. Beløbet fordeles ligeligt mellem alle i bilen inklusive chaufføren.

Længere ture:
Her betaler alle deltagere inklusive chaufførerne et på forhånd annonceret beløb til turlederen ved turens begyndelse. Der kan betales kontant eller med Mobile Pay.
Chaufførerne opgiver et kontonummer til turlederen og får efter få dage overført et beløb svarende til 2 kr. pr. km fra DOF Sydvestjylland. Turlederens opgørelse af antal kørte km er gældende.

På både korte og længere ture kommer hertil færgebilletter og bropenge, når det er aktuelt.
På ture over flere dage betales desuden for overnatning og kost.