Tipperne vil fremover være et oplagt ekskursionsmål for Sydvestjyllands ornitologer. Der er nu adgang dagligt det meste af året.

Hvor der hidtil har været adgangsforbud til Tipperreservatet bortset fra nogle timer en enkelt dag om ugen, kan fugleinteresserede nu glæde sig over at kunne besøge området hver dag  i perioden 1. marts til 31. oktober.
I månederne marts til august er åbningstiden kl. 7.00 til 22.00. I september og oktober kl. 9.30 - 15.30. I porioden 1. november til 29. februar
En fugletur til Værnengene har hidtil typisk inkluderet, at man stod ved reservatgrænsen og kiggede ind i det forjættede land, men nu er der adgang, og man kan fortsætte op til Tipperhuset. Af hensyn til fuglene er der dog kun adgang til en meget begrænset del af reservatet - og heldigvis for det. De nærmere regler for adgang kan du se her..

De udvidede åbningstider har sammenhæng med et projekt, som Realdania har finansieret broderparten af. Projektet indebærer en renovering af Tipperhuset samt etablering af et nyt fugletårn sammesteds og et mindre skjul ved Tippesande. Der indrettes også madpakkerum og en digital udstilling i Tipperhuset, der dog stadig også fungerer som feltstation. Projektet indgår i Realdanias kampagne ”Stedet Tæller”, som også "Elipsen" ved Filsø er en del af.

Jeg besøgte stedet 12. september 2017 i friskt vejr med enkelte byger. På det tidspunkt var der endnu ikke sat skilte op, men lågen stod åben, så jeg kunne køre op til Tipperhuset, hvor nogle håndværkere og folk fra Naturstyrelsen var i gang. 


Det nyrenoverede Tipperhus.

Tipperhuset er smukt renoveret, men det 12 meter høje nye fugletårn i stål skriger til himlen ved siden af det kønne, stråtækte hus. Arkitekterne har tilsyneladende gjort en dyd ud af at lade tårnet adskille sig så meget som muligt fra Tipperhuset. Resultatet er efter min mening ikke kønt. Tårnet ville passe bedre som overvågningstårn på et olieraffinaderi! Arkitekterne er Johansen Skovsted, der også står bag de meget roste og velfungerende ombyggede pumpestationer ved Skjern Å, men på Tipperne har de efter min mening fejlet.

Det kunne så være, hvad det er, hvis tårnet i det mindste fungerede godt som fugletårn. Det gør det desværre ikke! Det vigtigste for et fugletårn er, at man skal kunne kigge horisonten rundt og lukke vinduer el. lign. op og i som læ for vinden. Her er det meste af tårnet lukket, så man kigger ind i en væg, bortset fra to felter, hvor der er permanent åbnet, så man kan kigge i to retninger. Der er plads til to mand med teleskoper i hvert felt, det er det hele. Man kan altså glemme alt om tårnet i forbindelse med foreningsture.
I øvrigt er en stor del af pladsen i tårnet optaget af det gamle skrummel af en kikkert, der stod i det gamle tårn. Den er dog kun til brug for observatørerne.
Det er brandærgerligt, at man ikke har taget en ornitolog med på råd, inden man byggede tårnet, der efter sigende skal have kostet 1,1 mio. kr.

Det skal dog retfærdigvis nævnes, at udsigten er formidabel fra de to åbne felter. De 12 meter er højt oppe i det flade landskab.

Skjulet ved Tippesande fik jeg ikke besøgt. Der er endnu ikke skiltet, og jeg var ikke på forhånd opmærksom på, at det skulle være der. Det er placeret ved et bekkasinskrab en god km vest for Tipperhuset, og der skulle være anlagt en sti derud.

På vejen op mod Tipperhuset fik jeg i øvrigt en rigtig god fugleoplevelse. En ung Vandrefalk sad midt på vejen og var i færd med at plukke og fortære en vadefugl (vist nok en Ryle). Det lykkedes mig at "snige" mig tættere og tættere på fuglen i bilen, så afstanden til sidst var ca. 10 m. I adskillige minutter nød jeg synet, inden jeg kørte videre og skræmte falken op. Jeg gjorde også nogle stop og kiggede på vadefugle (Alm. Ryle, Rødben, Brushane m. fl.). Man kan jo komme ganske nær, når man sidder i en bil.

Se Naturstyrelsens omtale af de nye forhold på Tipperne - klik her.

Tekst og fotos: Søren Peder Nielsen
13-09-2017


Udsigt mod øst fra det nye fugletårn.