Filsø i maj 2018 - oplevet af Karin Gustausen.

Vi bragte for ikke længe siden er artikel af Karin Gustausen om fuglene og naturen ved Filsø i det tidlige forår. Her kommer Karins indtryk og oplevelser fra den sidste og meget varme del af foråret.
Hvis du ikke har læst den første artikel, kan du se den her.

 Så blev det endelig sommer. Det vil sige, det var kun maj, men med det bedste sommervejr, jeg kan mindes i flere år. Gærdesmutten var allerede i gang med at finde føde til ungerne. Her har den fundet en edderkop i en skræmmende stor størrelse i forhold til fuglen.

Antallet af Traner er øget gevaldigt. Tidligere skulle vi helt til Sølsted Mose for at være sikker på at se traner. Nu kan vi nøjes med at tage til Filsø. Her er det blevet nærmest hverdag at se mellem 5-16 Traner af gangen.


Jeg har endvidere mødt en Trane, flere gange, på en mark mellem Oksbøl og Vrøgum. Den er smurt ind med jord på ryggen, så den yngler sandsynligvis ved en sø i nærheden af Oksbøl.

Fra sidst i maj spankulerede et par Traner omkring på Langodde med årets afkom. Det kan være svært at se den lille unge i det høje græs. Det varer et stykke tid inden den kan flyve, men forældrefuglene passer godt på den og advarer højlydt inden de forsvinder ud af syne, hvis der er den mindste fare på færde.

Fiskehejrer findes i endnu større antal. Ved forstyrrelse flyver 20-30 Fiskehejrer op på en gang. Deltagere af Atlas III  har søgt, uden held, efter en koloni ved Filsø i de 4 år, projektet  har stået på.
I maj måned fik jeg et tip. Der er en ny Fiskehejrekoloni nær ved Filsøvej. Der er mindst 2 reder med unger. Da jeg var gået ind i området for at tjekke kolonien, kom en adult flyvende med føde. Der blev knebret på livet løs. De klaprer med næbbet i lighed med storkeunger, når de tigger efter mad. Når de ikke tigger, er der total ro.
I det tidlige forår er det nemt at finde en koloni. De store Fiskehejrer kommer flyvende til rederne fra alle steder med redemateriale.
I Esbjerg lige overfor Fiskerimuseet og i Varde ved omfartsvejen og Ribevej har der været kolonier i flere år.
I en koloni ved Stenderup gik det ikke så godt i 2016. Jeg fandt en stor koloni med måske 20 reder. Der var en larm af den anden verden fra ungerne. Da jeg ca. 14 dage senere ville tjekke, var der dyb tavshed. Under grantræerne lå reder og æg i et stort morads. En jæger havde skudt rederne ned. Kadavere fra fuglene var der ingen af, så formentlig var der ryddet op.

Skestorke yngler ikke ved Filsø, men der kommer jævnligt nogle forbi. Sidste del af maj har der været en enkelt på besøg i flere dage. Den tog en flyvetur omkring mig på Langodde.

På engene i det meste af Sydvestjylland er der et forbavsende stort antal ynglende Dobbeltbekkasiner. Deres territorier er ca 250-300 m. Her flyver de rundt i cirkler og svirrer med vingerne for at tiltrække en mage. Det giver en helt speciel lyd, som der måske ikke er så mange ikke-ornitologer, som lægger mærke til.
På heden, hvor Sven og jeg går transekt, er der flere ynglende par. Vi var en dag tæt på at træde på en rugende Dobbeltbekkasin. Da den fløj op, kunne vi ikke styre vores nysgerrighed. Vi måtte kigge ned i reden og fandt 4 flotte æg, sirligt lagt med spidserne ind mod midten. Vi skyndte os derfra helt høje af den sjældne oplevelse.

En af opgaverne i Filsøgruppen er at registrere de nataktive fugle.

Det var nu ikke den store oplevelse i år. Vi hørte og så Rørdrum, Vandrikse, Sangdrossel og en hel Hættemågekoloni, der blev forstyrret i mørket og larmende gik på vingerne.

Efter lidt rødvin og 2-3 timers søvn stod jeg op kl 05.00 for at udnytte morgenlyset i Langoddetårnet. Det var en fuldstændig vindstille og smuk morgen.


Arne Gammeltofts køer på Gammeltoft Odde.

Køerne græsser her sommeren igennem intetanende om, at 1-2 meter under jorden findes et kultanlæg fra den yngre stenalder, et “Sarupanlæg”.
Man ved ikke, hvad disse anlæg er blevet brugt til. De findes flere steder i Danmark, og der er fundet knoglerester fra dyr og mennesker i systemgrøfterne. I de fleste tilfælde er disse rester gravet op igen og formentlig gravet ned et andet sted.
Der er foretaget en mindre udgravning af Sarupanlægget ved Filsø, hvor der blev fundet spor af mindst 4 systemgrøfter og flere stolpespor. Desuden er der fundet træ, bark, flintredskaber og potteskår fra bondestenalderen.
Det var i forbindelse med et kursus i luftfotografering i 2011, instruktøren for de arkæologistuderende opdagede et specielt mønster i landskabet.

Læs mere om Sarupanlæg her.
Gammeltoft Odde - Ringkøbing-Skjern Museum


Rørsangeren var vældig aktiv. Den sad få meter fra Langoddetårnet og sang.
Gråanden padlede roligt forbi med sine- indimellem meget livlige ællinger.


Hannen af Pungmejse ankom sidst i maj og synger nu sine lange piiiiift for at tiltrække en hun.

Redebyggeriet er lige begyndt. Det kan blive nødvendigt at bygge flere reder, inden hunnen er tilfreds med resultatet. Når hun er det, bliver der bygget en tud på, og reden er klar til næste generation.

I 2017 blev der bygget 3 reder. 2 tæt på hinanden, den 3. og sidste var på den anden side af Fidde sø. 1 km fra de første reder. Det var den sidst byggede rede, der vandt arkitektkonkurrencen. I den udrugede Pungmejse-parret en unge og vi så de to voksne fodre i begyndelsen af september.


I den nordlige ende af Mellemsø ved Langodde har jeg set ællinger af Knarand. De kommer indimellem frem mellem rørene og syner ikke af meget i forhold til den drøvtyggende ko.


Toppet Lappedykker ruger midt i åkandebladene.

Foråret er forbi og sommeren er godt i gang.

Tekst og fotos: Karin Gustausen
04-06-2018