Der kommer desværre ingen havørneunger ved Filsø i år. Havørneparret opgav at yngle i dagene d. 19.-21. april.

Filsøs Havørnepar byggede en ny rede allerede i september 2018 i Vrøgum Klitplantage. Jeg var først i tvivl, om det nu var en Havørnerede, men efter et par dage mødte jeg en Havørn på reden, så det var det.
Min første tanke var: forhåbentlig bruger ørnene ikke denne rede, der er alt for tæt på den mest befærdede sti i Vrøgum plantage. Det viste sig at ørnene havde besluttet sig og i april. Da jeg var ude at tjekke området, var de i gang med at parre sig i et træ tæt på.
Et par dage efter var en af ørnene begyndt at ruge. Jeg havde selvfølgelig valgt et observationssted, hvor ørnene ikke kunne se mig, hvilket jeg efterhånden har fået ret god erfaring med. Jeg var i tvivl, om jeg skulle bede Naturstyrelsen om at afspærre området, når reden var så udsat positioneret. Jeg prøvede derfor ørnene af ved at cykle frem og tilbage på stien og stillede mig op og rettede kikkerten mod ørnene for at se, om det ville få den rugende ørn på vingerne.
Det gjorde det ikke. Den rugende ørn havde ikke flyttet sig en tomme.
Hvis man forstyrrer ørnene i yngletiden, så de flyver væk fra reden, æggene eller ungerne, kan det have fatale konsekvenser.
Æggene kan blive golde af at ligge ubeskyttede i kulden.
Ungerne kan dø af kulde eller sult.
En Mår, Ravn, Krage eller Stor Hornugle kan komme og tage æg eller unger.


Den forladte rede. Drone-foto: Ove Detlevsen

En dag i yngleperioden, hvor jeg tjekkede området mødte jeg en fotograf. Han sad på stien klos op ad ørnereden med kameraet rettet direkte mod reden. Havørnen kunne tydeligt se ham, men den lå fortsat på reden uden at bevæge sig. Fotografen fortalte, at han - uden held - havde siddet i 2 timer og ventet på, at ørnen skulle rejse sig op i reden. Jeg er selv fotograf og ved, hvor vigtigt det er at respektere fuglene. Selv om ørnen bliver på reden, kan den blive meget stresset af at have en person til at sidde indenfor 300 meters afstand. Jeg er ikke ansat af politiet og kan dermed ikke forbyde nogen noget. I dette tilfælde kunne jeg henstille til at tage hensyn, forklare hvorfor det er så vigtigt og vejlede i at finde et andet sted at fotografere fra.
Jeg har kontakt med flere af lokalbefolkningen og Naturstyrelsen i området, og de er heldigvis medvirkende til at beskytte Havørnene.

Havørne ruger normalt i ca. 38 dage, hvorefter de 1-3 æg klækkes. Jeg kunne næsten ikke holde ud, at jeg var på ferie i USA i denne periode, men heldigvis var Jens Rye Larsen, som også er koordinator for ørnene, min ferieafløser. Der var ikke nyt i reden, da jeg overtog overvågningen. Ørnene lå skiftevis på reden indtil påske. I år var det en meget varm påske, ca. 20 grader, når det var bedst.
Jeg var på posten den dag, ørnene ændrede adfærd. Den ene ørn rugede på reden, den anden kom flyvende dertil. Den ene ørn musede et par gange over reden, hvorefter begge fløj sammen ud af redeområdet. Det var en besynderligt adfærd lige i den periode, hvor æggene skulle klækkes. Da der var gået en time, kunne jeg ikke dy mig. Jeg løb hele redeområdet igennem for at se, om årsagen til ørnenes fravær ved reden var menneskelige forstyrrelser. Jeg mødte ikke et menneske. Tilbage til mit skjul. Efter yderligere en halv time kom en af ørnene tilbage, satte sig på reden og spiste i 5 minutter, inden den lagde sig på æg eller unger. Det var ikke gode tegn. Æg eller nyklækkede unger kan som sagt ikke tåle at være utildækkede i så lang tid. To dage efter tjekkede jeg igen reden. Der var ingen ørne. Jeg var ude fire gange med 1 - 2 dages mellemrum for at være helt sikker. Ørnene havde forladt redområdet.
Med Naturstyrelsens tilladelse fik jeg overtalt Ove Detlevsen, som er i besiddelse af en drone, til at flyve op med dronen over reden for at se, om der var tegn på, hvad årsagen kunne være. Reden var desværre tom.
Der kom nogle meget flotte fotos ud af projektet. De viser det ynglende ørnepars udsigt over skoven og i baggrunden Filsø. Jeg kan alligevel godt forstå, at ørnene valgte netop denne placering til at yngle.


Ørnenes udsigt fra redepositionen. Drone-foto: Ove Detlevsen


Endnu et ørneblik. Drone-foto: Ove Detlevsen

De to voksne ørne er set flere gange flyve enkeltvis eller sammen ved Filsø. Efter 7 år med 5 vellykkede og nu 3 mislykkede yngleforsøg, er jeg overbevist om, at de bliver i området og forsøger at yngle her i nærheden igen til næste år.

 /Karin Gustausen 08-05-2019

PS.
Heller ikke Havørnene fra Hyllekrog på Lolland, der optræder i DOFs ørne-TV, får efter alt at dømme ynglesucces i år. I skrivende stund (8. maj) bygger de stadig på reden, men de når sandsynligvis ikke at lægge æg i år.


Skærmbillede fra Havørne TV