Lokalafdelingens formand aflægger hvert år på generalforsamlingen en beretning.
Den giver normalt et godt overblik over, hvad der er sket i Sydvestjylland i årets løb ornitologisk set.

Nedenfor kan du se beretningerne fra de senere år. Klik på årstallet: