Lokalafdelingens økonomi finansieres på indtægtssiden primært af et tilskud fra foreningens hovedafdeling på p.t. ca.  25.000 kr. om året.

Budgettet vedtages på den årlige generalforsamling, hvor også regnskabet godkendes.

Budget


Regnskab