Lokalafdelingens økonomi finansieres på indtægtssiden primært af et tilskud fra foreningens hovedafdeling på p.t. 30.000 kr. om året.

På udgiftssiden varierer posterne mere. I de seneste år har Blåvand Fuglestation været en tung udgiftspost, idet hovedforeningens finansiering af denne (p.t. 50.000 kr. om året) kun til nød dækker den daglige drift, og slet ikke ambitionerne om udbygning. Regnskabsmæssigt sorterer fuglestationen under DOF Sydvestjylland.

Budgettet vedtages på den årlige generalforsamling, hvor også regnskabet godkendes.

Du kan se det aktuelle budget og de senere års regnskaber ved at klikke nedenfor.

Budget 2019

Regnskab 2018

Regnskab 2017      Regnskab 2016       Regnskab 2015        Regnskab 2014        Regnskab 2013        Regnskab 2012