Lokalafdelingens økonomi finansieres på indtægtssiden primært af et tilskud fra foreningens hovedafdeling på p.t. ca.  25.000 kr. om året.

Budgettet vedtages på den årlige generalforsamling, hvor også regnskabet godkendes.

Du kan se det aktuelle budget og de senere års regnskaber ved at klikke nedenfor.

Budget 2022

Regnskab 2021      Regnskab 2020      Regnskab 2019      Regnskab 2018

Regnskab 2017      Regnskab 2016       Regnskab 2015        Regnskab 2014        Regnskab 2013        Regnskab 2012