Der er i længere tid arbejdet med DOFbasens lokaliteter i DOF Sydvestjyllands område. Det overordnede mål er dels at få vores område fuldstændig dækket ind af lokaliteter, dels at forenkle dækningen ved at rydde op i overlappende lokaliteter og andre uhensigtsmæssigheder. Det skulle alt sammen gerne resultere i, at det bliver nemmere at indtaste observationer korrekt.

Det skal understreges, at ændringerne kun gælder fremtidige indtastninger. De ”gamle” lokaliteter slettes ikke, de lukkes for indtastning, men vil stadig skulle bruges til søgninger bagud i tiden. 
Arbejdet udføres af Gerda Bladt fra DOF Sønderjylland og Gert Thorhauge Andersen fra DOF Vestjylland. Det afstemmes med Søren Peder Nielsen, der bidrager med lokalkendskab.Filsø
Et af de berørte områder er Filsø, hvor Gert Thorhauge netop har lagt sidste hånd på værket.
Her følger i kort form de væsentligste ændringer.

De hidtidige dellokaliteter opretholdes med ubetydelige justeringer, bortset fra området vest for søen, der nu er delt i to, henholdsvis ”Filsø Hede” og ”Filsø, Porsmose Bjerg” (de udgjorde tidligere én lokalitet). Landevejen udgør skillelinjen.

Lokaliteten ”Filsø” kan ikke længere bruges til indtastninger. Vi opfordrer kraftigt til at gøre sig den ulejlighed at klikke ind på kortet i DOFbasen og finde den relevante dellokalitet.
Der er oprettet en ”større lokalitet” (som det hedder i DOFbasen) med navnet ”Filsø, Aage V. Jensens Fonde” dækkende hele området. Den kan dog kun bruges til søgning, ikke til indtastning.

Der er oprettet lokaliteter dækkende de arealer, der ligger hele vejen rundt om fondens ejendom. Det betyder, at man nu kan indtaste alle observationer på en relevant lokalitet og ikke som tidligere benytte den nærmeste Filsø-lokalitet, hvis observationen ligger udenfor fondens område.
Filsø indgår som en del af et IBA (Important Bird Area). De nye lokaliteter udenfor fondens ejendom følger overalt afgrænsningen af IBA’et.

Du kan se den nye inddeling på DOFbasens kort her.

Gert Thorhauge har udarbejdet en detaljeret beskrivelse af alle ændringerne ved Filsø ledsaget af kort. Se den her.

Tekst og foto: Søren Peder Nielsen