Den danske Naturfonds bestræbelser på at sikre mere natur på Mandø er nu afsluttet. Fonden har erhvervet 127 ha, der udlægges til natur og fremover skal plejes, så betingelserne for fuglene optimeres.

Erhvervelsen er resultatet af en jordfordeling, der netop er afsluttet på øen. De erhvervede arealer støder op til de ca. 50 ha, Naturstyrelsen allerede driver med samme målsætning, og som har resulteret i et markant løft for fuglelivet på Mandø. Der er således tale om mere end en tredobling af naturarealet på øen og dermed udsigt til et løft for fuglene i hele Vadehavsområdet.

Du kan se nærmere detaljer om erhvervelsen på Naturfondens hjemmeside.

Vi har tidligere her på hjemmesiden bragt en artikel om projektet og baggrunden for det - se her.

/Søren Peder Nielsen 04-01-2018


Brushaner. Foto: Aage Matthiesen