Maj måneds fugl er Gul Vipstjert.

Den Gule Vipstjert er en udpræget engfugl, og i takt med at store engarealer er drænet og opdyrket, er den gået markant tilbage. I dag er dens udbredelse som ynglefugl i Sydvestjylland stort set indskrænket til engarealerne ved Vadehavet. I vores nabolag er Værnengene et godt sted at køre hen, hvis man vil nyde synet af den smukke fugl.
I træktiden kan man dog også støde på den inde i landet.

Han

Som navnet siger, er fuglen delvist gul. Især hannen i yngledragt er rigtig flot gul på undersiden. Hunnen, ungfuglene og hannen i vinterdragt er mere blegt farvet.
Gul Vipstjert kan forveksles med Bjergvipstjert, der også er gul, men hvis man er opmærksom på, at Bjergvipstjerten har en meget lang hale og en blågrå ryg (ikke olivengrøn som den Gule Vipstjert), er det ikke noget problem. Også Citronvipstjerten er gul, men den er en yderst sjælden besøgende i Danmark.

Hun

Gul Vipstjert optræder i mange forskellige underarter og har derfor været genstand for stor interesse for forskningen i artsdannelse. Da flere af underarterne forekommer regelmæssigt i Danmark i træktiderne, er det også interessant for os fuglekiggere. Det er altid en tilfredsstillelse at have fundet en af de afvigende underarter. De fleste felthåndbøger viser de relevante underarter, så alle kan være med her.

Gul Vipstjert er en trækfugl, der overvintrer i Afrika, hvor den lever i kæmpeflokke. Vi har fornøjelsen af den fra de sidste dage af april til over midten af september.

Han

Gul Vipstjerts videnskabelige navn er Motacilla flava, hvor vipstjerternes slægtsnavn Motacilla betyder rystehale, og artsnavnet flava betyder gul.

Læs mere om Gul Vipstjert her.

Se alt om udbredelsen i Danmark her.

Gul Vipstjert er langtfra nogen imponerende sanger. Du kan høre dens sang/kald her.

Tekst: Søren Peder Nielsen

Foto: Aage Matthiesen

Han