Februar måneds fugl er Sortand.

Sortanden er en af de fugle, vi kan se hele året. Den yngler ganske vist ikke hos os, men i søer på fjeldet og tundraen i Skandinavien og Rusland.
På trods af at den yngler i ferskvandssøer, er den hos os en udpræget havfugl.
Når vi ser den året rundt, er det fordi den optræder som træk- og vintergæst, mens vi om sommeren har ikke-yngledygtige yngre fugle i vore farvande. Desuden ligger mange her, mens de om sommeren fælder svingfjerene og ikke kan flyve.


Sortand, han. Foto: Aage Matthiesen

Den kan ses langs Vestkysten, især Blåvand er et godt sted. Her kan ligge tusindvis af Sortænder, der flyver frem og tilbage i småflokke for at kompensere for, at de hele tiden driver for vind og strøm. Man ser dem oftest på ret lang afstand, men især om vinteren kan man se dem tættere på, hvis man går på stranden syd for hukket.
Om vinteren ligger de ofte sammen med andre dykænder som Ederfugl, Fløjsand og Havlit.
En sjælden gang ser man Sortanden i en sø inde i landet, det er som oftest en olieskadet eller på anden måde handicappet fugl.

Sortandens videnskabelige navn er Melanitta nigra. Melanitta kommer af Melas, sort og netta, and. Nigra betyder også sort, så det sorte er i den grad understreget i navnet, og med god grund, hannen er kulsort.

Læs mere om Sortanden her.

/ Søren Peder Nielsen.


Sortand, hun. Foto: Aage Matthiesen