Juni måneds fugl er Rødrygget tornskade

Rødrygget Tornskade er – som mange af Afrika-trækkerne - i virkeligheden en afrikansk fugl, der blot opholder sig i Danmark et par sommermåneder for at yngle. Den hører til de senest ankomne om foråret, idet de fleste ankommer i slutningen af maj. Allerede i august, når ungerne kan klare sig selv, stikker de af sydpå igen.
Det gælder altså om at nyde fuglene, den korte tid de er her.


Rødrygget tornskade, han.

Den flotte fugl er heldigvis nem at få at se. Den yngler i åbent land, hvor den oftest sidder i toppen af en busk, på en hegnspæl el.lign., hvorfra den fanger insekter.
I Sydvestjylland finder vi den mest på heder og i klitter nær kysten, men også flere steder inde i landet. Man kan ofte finde den i skove på renafdrevne eller stormfaldne arealer, hvor den trives nogle år, inden de nyplantede træer skyder op. Da den primært lever af større insekter, er der ikke føde til den i det intensive landbrugsland.

Den Rødryggede tornskades træk er blevet undersøgt af forskere fra Københavns Universitet ved hjælp af lysloggere. Det viser sig, at fuglene ikke blot flyver hurtigst muligt til Sydafrika på efterårstrækket, men opholder sig i længere tid lige syd for Sahara, inden turen går videre. Forårstrækket er forlænget med mere end 1.000 km, idet fuglene tager en østlig rute over Somalia/Etiopien og derfra via Saudiarabien til Europa.
Undersøgelsen er beskrevet kortfattet i ”Fugleåret 2010” side 262-263. Du kan se artiklen her.Rødrygget tornskade, hun.

Den Rødryggede tornskades videnskabelige navn er Lanius collurio. Lanius betyder slagter (det hentyder til at den kan finde på at spidde sit bytte på en torn, ligesom en slagters kødkrog). Collurio bruger den antikke græske naturfilosof Aristoteles om en drosselstor fugl.

Læs mere om Rødrygget tornskade her.

Se Rødrygget tornskades udbredelse i Danmark her.


Tekst: Søren Peder Nielsen

Fotos: Aage Matthiesen

01-06-2019