Oktober måneds fugl er Kortnæbbet Gås.

Kortnæbbet Gås yngler i arktis, de fleste af dem i Island og Nordøstgrønland. Dem ser vi ikke noget til her i landet, da de overvintrer på De britiske Øer. En mindre del af bestanden yngler på Svalbard, og dem har vi glæde af i vinterhalvåret.

Den er nært beslægtet med to andre gåsearter: Tajgasædgås og Skovsædgås, men dem ser vi ikke meget til i Vestjylland. Tidligere regnedes de alle tre som underarter af en art, Sædgås.

Kortnæbbet Gås er ret nem at kende i felten. Det mørke hoved med det stumpe og overvejende mørke næb og de blegrøde ben adskiller den tydeligt fra Grågåsen. Den er lige så larmende som andre gæs, men dens stemme adskiller sig tydeligt fra de øvrige (hør nedenfor).

Størrelsen ligger mellem Grågås og Bramgås, så den lige akkurat har en vægt, der gør den til fødeemne for Havørnen.

For år tilbage var Filsø et hotspot for arten, da næsten hele Svalbard-bestanden rastede her og ved Vest Stadil Fjord om efteråret. Folk valfartede til Filsø, hvor op mod 20.000 Kortnæbbede Gæs fløj ind til overnatning i Fidde Sø fra dels de omliggende marker, dels Tipperhalvøen.
Det er imidlertid en saga blot. Efter Filsøs genetablering har gæssene fundet andre fouragerings- og overnatningsområder.  Der er langt fra de 20.000 individer dengang til nu, hvor man på Filsø skal være meget heldig for at se 100-150, men ofte slet ingen ser.

Til gengæld har vi nu fornøjelsen af flokke på op til 3-4.000 spredt ud over hele Sydvestjylland. Især marker med majsstub er eftertragtede. Markerne skal blot have en vis afstand til hegn og anden trævækst, så gæssene har godt udsyn mod ræv og andre prædatorer. Ofte opsøges de samme marker år efter år. Man ser også Kortnæbbede Gæs i mindre antal i blandede flokke med andre gåsearter og Sangsvaner.

De Kortnæbbede Gæs ankommer til Vestjylland i slutningen af september og forlader os igen i begyndelsen af april. Det største antal optræder i oktober og november.

Den kortnæbbede gås’ videnskabelige navn er Anser brachyrhynchus, hvor Anser betyder gås og  brachyrhynchus kommer af brakhus, kort og rhunkos, næb.

Læs mere om Kortnæbbet Gås her

Hør dens stemme her 

Se en video her

Tekst: Søren Peder Nielsen
Foto: Aage Matthiesen

Blandet flok af Sangsvaner, Blisgæs og Kortnæbbede Gæs