Juni måneds fugl er Gulbugen

Gulbugen benævnes sommetider Vestjyllands Nattergal, hvilket hentyder til dens kraftige og meget varierede sang. Gulbugen er ganske vist udbredt over hele Danmark, men i Vestjylland mangler Nattergalen de fleste steder, og så er det jo fint, vi har denne delvise erstatning.
Før i tiden blev den benævnt Bastardnattergal eller Nattergalens Horunge.

Gulbugen hører til de udprægede Afrika-trækkere, ja det er nok mest rimeligt at kalde den en afrikansk fugl, da den lever det meste af året i det sydlige Afrika og kun er her i landet et par måneder for at yngle. Den ankommer i slutningen af maj, og de fleste fugle forlader os igen allerede i juli.

Man kan finde Gulbugen overalt i Sydvestjylland. Den holder til i parker, større haver, frugtplantager og i skovbrynet i løvskove. Den er vanskelig at få at se, da den kun er hos os, når der er blade på træerne, hvor dens gullige farve kamuflerer den godt i trætoppene. Til gengæld overhører man den ikke, når man har lært dens stemme. Hør den her.

Gulbugen er desværre i voldsom tilbagegang i Danmark. Over de seneste 50 år, hvor der har været kontinuerlige punkttællinger, er bestanden reduceret med ca. 75 %.

Gulbugens videnskabelige navn er Hippolais icterina, hvor det første er den oldgræske filosof Aristoteles' benævnelse for en lille uspecificeret jordrugende fugl (Gulbugen har nu sin rede i buske). Icterina betyder gul eller gullig.

Du kan se mere om Gulbugen her.

Se Gulbugens udbredelse i Danmark her.

Hør Gulbugens sang her.

Tekst: Søren Peder Nielsen

Fotos: Morten Scheller Jensen