Marts måneds fugl er Sangdrossel

Sangdroslen er en af de tidlige forårsbebudere. Allerede i slutningen af februar kan man være heldig at høre dens sang, men i løbet af marts vælter fuglene ind på tilbagerejsen fra vinterkvartererne, og de begynder straks at markere deres territorier med sang.

Sangdroslen bærer sit navn med rette, den er en gudbenådet sanger med et rigt repertoire. Mange har forsøgt at gengive sangen i ord, ofte indgår ordene ”akvavit, akvavit, akvavit” i forsøgene – i øvrigt ganske træffende.
Sangdroslen er en af de første, der begynder at synge om morgenen og en af de seneste, der ophører om aftenen. Den og Rødhalsen skaber en helt speciel stemning af forårsaften/-nat.


Foto: Ove Lyhne Rasmussen

Sangdroslen kan forveksles med den noget større Misteldrossel, som her i det vestlige Jylland forekommer almindeligt. Misteldroslen er dog generelt lysere, bevæger sig meget oprejst rundt på jorden, og når man ser den godt, er pletterne på brystet runde hos Misteldroslen og spydformede hos Sangdroslen.

Mange af de Sangdrosler, vi ser forår og efterår, er på gennemrejse til og fra yngleområderne i Skandinavien og Rusland. Vinteren tilbringer de sammen med de danske ynglefugle i Frankrig, Spanien og det nordligste Afrika. Her er de stærkt efterstræbte og anses for kulinariske lækkerbiskener. I Frankrig og Spanien skydes de i hundredtusindvis, mens de i Algeriet og Marokko fanges i net og på limpinde.
Tidligere var den også jagtbar i Danmark sammen med bl. a. Sjagger og Vindrossel, jægerne kaldte dem kramsfugle. De er nu for længst fredede herhjemme.


Foto: Aage Matthiesen

Føden er især orme og andet småkravl, en specialitet for Sangdroslen er snegle. I modsætning til Solsorten er sneglehuse ingen hindring. Sangdroslen knuser dem mod sten, så når man finder en sten omgivet af knuste sneglehuse, er det Sangdroslens værksted.

Sangdroslens videnskabelige navn er Turdus philomelos, hvor Turdus betyder drossel og philomelos betyder sang-elsker.

Læs mere om Sangdroslen her. 

Hør Sangdroslens sang her

Tekst: Søren Peder Nielsen

Foto: Aage Matthiesen