Juli måneds fugl er Splitternen

Hvis du i din ferie ligger på en strand og måske småkeder dig, kan du udnytte tiden til at følge de terner, der ofte ses fiske helt tæt på land. Det er en fornøjelse at se de elegante fugle afpatruljere havet og gang på gang foretage pludselige styrtdyk, hvor de ofte forsvinder helt ned under overfladen, inden de igen dukker op, jævnligt med en lille fisk i næbbet, oftest en tobis.


Foto: Aage Matthiesen

Vore tre almindeligste ternearter er Fjordterne, Havterne og Splitterne. Det er normalt dem, du oplever på stranden.
Splitternen kender du let fra de to andre på, at næb og ben er sorte, mens de på Fjord- og Havterne er knaldrøde. Splitternens næbspids er gul i yngledragten, det ser man på tæt hold. Hvis fuglene er så langt væk, at du ikke kan se næb- og benfarve, er den let at kende på den stumpe hale, der giver den en helt anden fremtoning end de to andre langhalede terner.


Foto: Aage Matthiesen

Lyden af Splitternen er karakteristisk for Vesterhavsstrandene om sommeren. Nogen har sammenlignet den med den lyd, man hørte hos tandlægen i gamle dage, når amalgamplomben blev trykket på plads.

Splitternen yngler i store kolonier flere steder i landet. Tidligere var der en stor koloni på Langli, men i de seneste år har Splitternen ikke ynglet i den danske del af Vadehavet. Det betyder dog ikke nødvendigvis et fald i bestanden, kolonierne har det med at flytte rundt mellem den danske og tyske del af Vadehavet.

Som så mange andre fugle, der fanger fisk i de øverste vandlag, trækker Splitternen væk om vinteren, hvor fiskene trækker ud på dybere vand.
Splitternens træk er godt belyst via ringmærkning, idet næsten 3.000 Splitterner er genfanget med en dansk ring. Genfangsterne afslører, at vinterkvarteret er Vestafrikas kyster, men en del danske Splitterner når så langt som til Sydafrika.

Her i landet har vi fornøjelse af Splitternen fra april til september, enkelte efternølere ses i oktober.


Hannen fodrer hunnen i forbindelse med pardannelsen. Foto: Ove Lyhne Rasmussen

Det videnskabelige navn er Thalasseus sandvicensis. Det første betyder maritim, mens artsnavnet sandvicensis hentyder til den engelske kystby Sandwich. På engelsk hedder den da også Sandwich Tern.

Du kan læse mere om Splitternen her.

Artens udbredelse i Danmark før og nu kan du blive klogere på her.

Splitternens flugtkald kan du høre her.

Tekst: Søren Peder Nielsen


Ungefodring. Bemærk at den voksne fugl er ved at fælde yngledragtens sorte hætte. Foto: Aage Matthiesen