August måneds fugl er Islandsk Ryle.

Et af årets absolutte ornitologiske højdepunkter i Sydvestjylland finder sted lige nu, nemlig vadefuglenes ”efterårstræk” sydpå fra de arktiske ynglepladser. Det begynder allerede midt i juli, men kulminerer i august, hvor man kan se flok efter flok stryge mod syd i havstokken ved vestkysten, særligt ved Blåvandshuk. Det kan ofte ses det meste af dagen, men de fleste fugle kommer morgen og aften.
Fuglene er på vej til Vadehavet, hvor de fleste æder sig tykke og fede det næste par måneder, inden de fortsætter trækket længere sydpå. En del af dem overvintrer dog i Vadehavet. Fuglene ses her bedst ved højvande, da de ved ebbe er spredt ud over vadefladerne.


Islandske Ryler i yngledragt. Foto: Kis Boel Guldmann

Blandt de mange arter finder vi den Islandske Ryle. Den er lidt mindre end en Hjejle og dermed betydeligt større og mere kompakt end de andre ryler. Her i august er de fleste endnu i yngledragt, hvor de er lette at kende på deres røde bryst og bug. Årets unger ser man også nu, de har ofte et lyserødt skær på bryst og bug. Senere på året i den grå vinterdragt er størrelsen og det korte næb gode kendetegn.

De trækkende Islandske Ryler kommer langvejs fra, men fordelt på to vidt adskilte bestande. Den ene bestand yngler i det nordlige Sibirien og overvintrer i Vestafrika (nogle så langt borte som Sydafrika), den anden yngler i det nordlige Grønland og Canada og trækker via Nordnorge til Vadehavet. De fleste tilbringer efteråret i den tyske og hollandske del af Vadehavet, men vi har dog også adskillige i den danske del.
Om foråret raster betydeligt flere i det danske Vadehav, her kan man på højvandsrastepladserne omkring 1. maj se titusinder af fugle på Højer Vade og sandene syd for Fanø.


Islandsk Ryle i vinterdragt. Foto: Aage Matthiesen

Det videnskabelige navn er Calidris canutus. Det første stammer fra den græske naturfilosof, Aristoteles, der betegnede en grå strandfugl sådan.
Canutus er en latinisering af Knud efter vikingekongen Knud d. Store, der efter sigende satte stor pris på at få fuglen serveret. Dens tyske og engelske navne er hhv. Knutt og Knot efter kongen.
Den Islandske Ryle yngler ikke på Island, men den del af den Grønlandsk-Canadiske bestand, der overvintrer på de britiske øer trækker via Island, deraf navnet.


Islandsk Ryle, ungfugl. Foto: Kis Boel Guldmann

Læs mere om Islandsk Ryle her.

Hvis du vil ud og kigge på vadefuglene, er du godt hjulpet med felthåndbogen over dem alle:
     Lars Svensson
     Fugle i felten
     5. udgave, Lindhardt og Ringhof, 2012
     ISBN 978-87-11-39478-6

Hvis du gerne vil vide mere om vadefugletrækket gennem Danmark er bibelen stadig Hans Meltoftes fremragende, detaljerede gennemgang, der desværre efterhånden har mange år på bagen:
     Hans Meltofte
     Vadefugletrækket gennem Danmark.
     Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift, 87. årgang, 1993 nr. 1-2
     (Temanummer af DOFT)
Hvis du ikke selv er så bedaget en ornitolog, at du har den, kan den lånes på bibliotekerne.

Vi kommer heller ikke udenom Lars Gejls flotte vadefuglebog, hvis fremragende fotos er en god hjælp til at feltbestemme vadefuglene, og hvis tekst i øvrigt giver god besked om de fascinerende fugle.
     Lars Gejl
     Europas vadefugle
     Gyldendal, 2015
     ISBN 978-87-02-17159-4

/Søren Peder Nielsen