August måneds fugl er Rovternen.

Man er ikke i tvivl, når man ser en Rovterne. En kæmpestor terne med et gigantisk næb, virkelig et imponerende syn.

Som ynglefugl er den sjælden i Danmark, men den lille danske bestand er heldigvis i fremgang. Vi har den (endnu?) ikke ynglende i Sydvestjylland,
Til gengæld har vi mulighed for at se den i sensommeren og især i august. Den er langtfra almindelig, men chancen for at se den er ikke ringe. Det bedste sted at forsøge sig er på Filsø, hvor der ofte er flere fugle sammen. I august 2017 kunne man en overgang se ikke mindre end 10 Rovterner på en gang.
Også ved Vadehavet, Skjern Enge og Vest Stadil Fjord er chancen der.

Læs mere om Rovternen her.

Atlas III.
Rovternens yngleforekomst i Danmark i årene 2014-2017 er kortlagt i Atlas III projektet. Her er den fundet ynglende i 8 – 13 kvadrater, men da den er så fåtallig, er de ikke offentliggjort.
Se fordelingen på Atlas III kategorier her.


Tekst: Søren Peder Nielsen
Foto: Kis Boel Guldmann