September måneds fugl er Steppehøgen

Steppehøgen hører til kærhøgene ligesom bl. a. Hedehøg og Blå Kærhøg, som den da også kan forveksles med. Hannen er nu ret nem at kende, da den er helt lys bortset fra et kileformet sort område i vingespidsen (hos de to andre er der meget mere sort på vingespidsen). Hunner og ungfugle er straks sværere at artsbestemme - se felthåndbøgerne.

Indtil for ca. 20 år siden, var Steppehøgen et meget sjældent syn i Danmark, men i de senere år ses der flere og flere.
Den yngler ikke i Danmark, men i Østeuropa og Asien. Om vinteren trækker den til Indien og Afrika, så de fugle, vi ser, er kommet ud af kurs.

Selv om Steppehøgen ses meget mere end tidligere, er det ikke sådan, at man skal tage ud og eftersøge den. Den dukker op tilfældige steder, så det er en bonus på fugleturen. Flest ses i september og mange af dem i Vestjylland. Det er altså nu, du skal være opmærksom og kigge godt på de Hedehøge og Blå Kærhøge, du ser.
Hvis man vil være næsten sikker på at se Steppehøgen skal man dog tage til Skagen i første halvdel af maj, hvor rovfuglene koncentreres på trækket på Jyllands top – også Steppehøgene. Her er det ved at være sådan, at en Hedehøg vækker større opstandelse end en Steppehøg.

Ungfugl (1 K). Foto: Eva Foss

Steppehøgens videnskabelige navn er Circus macrourus. Circus er en høg, der optræder i den antikke græske mytologi, mens macrourus betyder lang hale.

Læs mere om Steppehøgen her. 

Tekst: Søren Peder Nielsen

Fotos. Aage Matthiesen, hvor intet andet er anført

01-09-2020