Januar måneds fugl er Bjergvipstjert.

Som navnet antyder er Bjergvipstjertens oprindelige biotop vandløb i bjergegne. På et tidspunkt fandt den imidlertid ud af at udnytte vandløbene i lavvandet også, hvorefter den bredte sig ud over Nordvesteuropa herunder Danmark, hvor det første par ynglede i 1923. Bestanden voksede herefter, især i Vendsyssel og Østjylland (bl.a. Grejsdalen), der stadig er kerneområderne. Bjergvipstjerten findes nu over det meste af Jylland, mens den er fåtallig på Fyn og næsten fraværende på Sjælland. Her i Sydvestjylland skal man over i den østlige del (Vejen og Billund kommuner) for at finde den ynglende.
Ynglebestanden steg og steg i mange år, men i den seneste snes år er den gået noget tilbage.En del af bestanden trækker mod Sydvest om vinteren, men mange forbliver her i landet i de milde vintre, der efterhånden er reglen. Det er altså ikke nogen egentlig vinterfugl, men på fugleturene ser vi den mest om vinteren, fordi vi da kommer rundt til vandløbene på udkig efter Vandstæren. Her er Bjergvipstjerten ofte en bonusart.Flest Bjergvipstjerter ses i september og især oktober, hvor de svenske fugle trækker gennem landet. Landsdelens største træk finder man ved Hønen, Sønderho. Det er dog ikke i store tal. De trækker ud enkeltvis med op til ca. 30 om dagen. Hvis man vil opleve den på trækket, er det en god ide at lære dens flugtkald at kende (se nedenfor), omend dens lange hale ofte afslører den.Bjergvipstjerten kan forveksles med Gul Vipstjert, men skelnes dog nemt på dens meget lange hale og den askegrå ryg, der kendetegner alle dragter (Gul Vipstjert har olivengrøn/-brun ryg).
Bjergvipstjertens videnskabelige navn er Motacilla cinerea, hvor vipstjerternes slægtsnavn Motacilla betyder rystehale og artsnavnet cinerea betyder askegrå.

Læs mere om Bjergvipstjerten her.

Se alt om udbredelsen i Danmark her.

Hør Bjergvipstjertens kald her.

Se video her

Tekst: Søren Peder Nielsen

Foto: Aage Matthiesen