Januar måneds fugl er Blå Kærhøg.

På DOF-turene i vinterhalvåret ser vi næsten altid den Blå Kærhøg. Den erstatter på sin vis den nært beslægtede Rørhøg, som vi ser i sommerhalvåret. Når sidstnævnte trækker til Afrika, ankommer den Blå Kærhøg fra især Sverige og Finland.
Den er en almindelig træk- og vintergæst, som jager smågnavere (og i mindre omfang fugle) i det åbne land. I marsken skal man sjældent køre langt, inden man ser en, men man ser den også jævnligt over dyrkede marker inde i landet. Den er et kærkomment syn i den fuglemæssigt lidt stille vinterperiode.


Den blå han.

I vintermånederne kan man ikke forveksle den Blå Kærhøg med slægtningene Hedehøg og Rørhøg, da disse er i Afrika. Der er dog overlap forår og især efterår, hvor specielt Rørhøgene kan være meget sent på den. Et sikkert kendetegn er, at Blå Kærhøg modsat Rørhøg har en hvid overgump. Hedehøgen har også den hvide overgump, men det er en slankere og mere elegant fugl, hvilket man lærer gennem træning. Det er dog kun ganske kort tid, de to arter kan ses samtidig.

Den Blå Kærhøg er til dels en social fugl, der ved solnedgang samles på fælles overnatningspladser. Kendte steder er Borris Hede og Kongens Mose ved Løgumkloster. Man skal dog ikke forvente noget i retning af "blå sol", typisk er det 10-20 individer, der overnatter samlet. Det er karakteristisk, at på overnatningspladserne er de blå hanner i klart overtal, mens man om dagen ude i landskabet ser mange flere brune fugle (hunner og ungfugle) end hanner.


Hun. Bemærk den lyse underside med mørke længdestriberne.

Den smukke rovfugl kan godt finde på at yngle i Danmark, men langt fra hvert år. I midten af 1990'erne var den ved at få fodfæste med flere ynglende par (bl. a. i engene ved Ho Bugt), men det løb desværre ud i sandet igen.

Blå Kærhøgs videnskabelige navn er Circus cyaneus. Circus hentyder til den cirkelformede tegning, kærhøgene har på hovedet, mens cyaneus er en blå farve.

Læs mere om Blå Kærhøg her.

Se Blå Kærhøgs status i Atlas-undersøgelserne her.

Tekst: Søren Peder Nielsen

Foto: Aage Matthiesen


Ungfugl. Undersiden er brunlig.