På Filsø blev der 1. juli 2016 indviet et nyt fugletårn, Langoddetårnet.

Det er det fjerde i rækken af tårne, men nok det bedst placerede af dem alle.

Man kommer til det ved at gå fra Filsøgård ud over dæmningen. Lige før man når pansergraven, fører en nyanlagt sti ind til venstre. Følger man den, føres man over pansergraven på en bro og når frem til tårnet, der er placeret på sydbredden af Mellemsø.


Udsigt fra tårnet over den nyanlagte yngleø. Foto: Søren Peder Nielsen

Fra det nye tårn har man en meget fin udsigt over en af de mest fuglerige afsnit af søen og over mod Kirkebyvad pumpestation. Tårnets front vender mod nord, så lysforholdene er optimale. Ydermere er der anlagt en ny yngleø lige ud for tårnet. Det bliver spændende at se, hvilke fugle, der slår sig ned her. Øen har fået et topdække af grus, så der ikke med det første kommer høj vegetation. Forholdene skulle dermed være ideelle for måger, terner og vadefugle.

Selve tårnet er en næsten tro kopi af Storeholmtårnet, blot er den forsynet med skydevinduer i stedet for de trækruder, der af og til volder problemer i de andre tårne. Tårnet er udført af lokale håndværkere med rustikke materialer og i den høje kvalitet, der kendetegner fondens øvrige anlæg. Det samme gælder i øvrigt den smukke bro over pansergraven.

Der var mødt ca. 70 indbudte gæster op (naboer, fugletællere og andre med realtion til Filsø og Aage V. Jensens Fonde) til en reception, der samtidig var en fejring af søens 4-års fødselsdag.

Tårnet vil blive det naturlige mål for de mange, der går en tur ud over dæmningen ved Filsø, men først og fremmest spår jeg, at det bliver alletiders sted for fuglekiggere.

/Søren Peder Nielsen


Broen over pansergraven: Foto: Søren Peder Nielsen