Bestyrelsen har nedsat en række arbejdsgrupper. Både bestyrelsesmedlemmer og andre deltager i grupperne.

 

Naturpolitisk gruppe

Marco Brodde (tovholder)

Asbjørn Holm

Peter Tougaard

Peter Rasmussen

Kim Fischer

 

Formidlingsgruppen generelt

Kim Mogensen (tovholder)

Ingelise Sørensen

Karin Gustausen

 

Formidlingsgruppen. Ture

Søren Peder Nielsen (tovholder)

Kim Mogensen

Per Fabricius

Sven Bødker

Niels Knudsen

Jens Ole Byskov (hverdagsture)

 

Formidlingsgruppen. Hjemmesiden

Søren Peder Nielsen (tovholder, redaktør)

 

Datagruppen

Jens Rye Larsen (tovholder)

Gruppen er p.t. under rekonstruktion

 

Blåvandgruppen

Se fuglestationens hjemmeside. Klik her.