Det er nu højsæson for at kigge på fugle. Masser af trækfugle er netop ankommet fra vinterkvartererne og klar til at yngle, mens andre trækker gennem landet på vej mod nordligere ynglepladser.

Vi har bedt Kim Fischer, erfaren ornitolog fra Fanø, give ideer til, hvad man skal kigge efter i disse dage.

Vi har et tidspunkt, hvor rigtig mange fugle bevæger sig afsted, så der er meget at se på ved Sneum, Filsø, Blåvand og marsken ved Ribe.

Pomeransfuglene er lette at finde i overskyet vejr (ingen varmeflimmer!). Der er allerede meldt småflokke ud i Farup og Vilslev enge.

Vinde fra østlige retninger er spændende: Der kan dukke en Lærkefalk op, og Fiskeørn må være sikker, ligesom der må være flere Steppehøge på vej.
De tidlige sjældnere vadefugle som Damklire og Stribet Ryle skal eftersøges ved Sneum (Her skal også tjekkes for Sort Ibis, Amerikansk Krikand og Stylteløber).

Det overskyede vejr giver optimale muligheder for småfuglefald. Mandø og Blåvand er stederne: Vendehalse, Ringdrosler og Rødtoppede Fuglekonger er sikre. Tænk også på Hvidhalset Fluesnapper, Hvidskægget Sanger m.m. Sjældne, ja, men tidspunktet er nu!

Syd for os er der for øvrigt lige set Blå Glente og Citronvipstjert. De er på vej op til os!

Held og lykke i felten!

Kim Fischer      28-04-2108


Lærkefalk. Foto: Aage Matthiesen