Radio4 har i et par år hver uge produceret en udsendelse om Danmarks natur og forvaltningen af den under navnet ”Vildspor”. Samtlige udsendelser er tilgængelige som podcasts. Emnerne favner vidt, men her i indslaget fokuserer vi på udsendelser om lokaliteter i Sydvestjylland eller om fugle.

Gik du glip af Johns Frikkes foredrag her i DOF Sydvestjylland 15. december om Vadehavet og Mandø, har du chancen for at stifte bekendtskab med meget af indholdet i podcasten ”Gæssenes kronede dage”, som indgår i Radio4’s podcastserie ”Vildspor”.
Udsendelsen er blot ét eksempel på den lange række af fremragende udsendelser, der er tilgængelige på Radio4’s hjemmeside  eller via Radio4’s app på mobilen. En ny udsendelse kan høres direkte hver lørdag kl. 12-14 på FM eller DAB+.   

Udsendelsernes ankermand er Rasmus Ejrnæs, biolog fra Århus Universitet og kendt i offentligheden fra debatten om naturnationalparker, rewilding m.v. Biologerne Lærke Sofie Glerup og Emil Skovgaard Brandtoft er faste medarbejdere på programmerne, der desuden i udstrakt grad benytter eksperter udefra.

Holdet bag serien. Fra venstre: Rasmus Ejrnæs, Lærke Sofie Glerup, Emil Skovgaard Brandtoft. Copyright: Radio4

Den enkelte udsendelse er typisk opbygget, så Rasmus Ejrnæs interviewer en ekspert i studiet eller over telefonen, mens de to andre medarbejdere drager i felten sammen med lokale eller andre med viden om den lokalitet, de besøger. Hver udsendelse varer næsten to timer, så man kommer virkelig godt rundt om emnerne.
Emnevalget er bredt naturrelateret. Der er lagt stor vægt på forvaltningen af naturen oftest med afsæt i en enkelt lokalitet. Rasmus Ejrnæs’ forkærlighed for at slippe naturen løs med naturlig hydrologi, store planteædere, der passer sig selv etc. skinner ofte igennem. Ganske mange af udsendelserne former sig som besøg hos private lodsejere rundt om i landet, der har iværksat egne naturgenoprettelsesprojekter. Det er meget opmuntrende at høre om den rivende foretagsomhed der finder sted rundt omkring. Der er også udsendelser, der koncentrerer sig om en enkelt eller en gruppe af arter. Fælles for alle er, at man går i dybden. Det kan mærkes, at der er tid til det.

Nørholm Hede. Foto: Søren Peder Nielsen

Man gør en del ud af at formidle autencitet i feltindslagene, af og til går det så vidt, at man dårligt kan høre, hvad der bliver sagt, fordi det overdøves af larmen fra gummistøvler i sjapvand eller visne blade. Min største anke er dog det faste indslag ”Naturtelefonen”, hvor man lader en menneskestemme foregive, at den tilhører en truet dyreart, der ringer ind og klager sin nød. Det er decideret fjollet.
Dette er dog ubetydelige hår i suppen, der ikke skal skygge for, at programserien får prisen som langt den bedste formidling af dansk natur, der i flere år har været tilgængelig på de elektroniske medier her i landet. Det er en sand guldgrube af viden, der gemmer sig i de mange udsendelser, og de fortjener at blive kendt vidt og bredt blandt naturinteresserede.


Nedenfor links til en række udsendelser om fugle eller fra Sydvestjylland, men kig endelig på nogle flere programmer, der er virkelig meget spændende, der venter.

Programmer fra sydvestjyske lokaliteter:

Gæssenes kronede dage
Om gæs og om Vadehavet med bl.a. John Frikke og Danmarks fremmeste gåseforsker Jesper Madsen.


Bramgæs i Ribemarsken. Foto: Aage Matthiesen

Vilde vover i Kragelund Mose
I Kragelund Mose ved Vejen har en privatmand iværksat sit eget rewildingprojekt med vildtlevende ponyer, kvæg og sågar vandbøfler. Det er planen at følge op med grise.

Nørholm Hede
Den manglende naturpleje på Nørholm Hede bliver her forsvaret af de botanikere, der beskæftiger sig med heden.

Filsø genfødt
Om genetableringen af Filsø på tidligere landbrugsarealer.


Filsø. Foto: Søren Peder Nielsen

Militærnatur
Om hvordan naturen stortrives trods kanoner og kampvogne med udgangspunkt i Oksbøl skydeterræn.


Programmer om fugle og ornitologi

Danmarks fugle kortlagt
Om Atlas III-projektet

Fugletosserne
Om twitchere, hitjægere og andre fuglenørder


Sydvestjyske "fugletosser". Foto: Søren Peder Nielsen

Naturen i kunsten – og omvendt
Programmet besøger naturkunstneren og ornitologen Jens Gregersen på Vorsø og taler desuden med en kunsthistoriker

Vinterfugle
Om ringmærkning med Morten Jenrich og overvintrende gæs m.v. med Preben Clausen

De sorte fugle
Om kragefuglene især set med jægerøjne. Som bonus er der et mere generelt interview med dansk ornitologis grand old man, Jon Fjeldså.

Tekst: Søren Peder Nielsen


Militærnatur: Kampvognsspor på Kallesmærsk Hede. Foto: Søren Peder Nielsen