Jagt klos op ad Hviding Engsø forhindrer fuglene i at udnytte søen og dens omgivelser som rasteplads i jagtsæsonen fra 1. oktober til 31. januar.
Jagten fordriver også de store Traneflokke, der opholder sig i området i sensommeren.

Lars Maltha Rasmussen skriver på facebook:

Mellem jul og nytår, d. 27. december, betød den kraftige blæst, at jægerne var ud at nyde naturen, og her havde bl.a. tre jægere med hund taget opstilling 1 m fra hegnet ved Hviding Engsø.
Jeg har svært ved at forstå hvorfor der skal være tilladt jagt her, og der ikke som minimum er en bufferzone omkring klæggravene, hvor der ikke må jages. Hviding Engsø ligger i et område, der er udpeget som Ramsarområde og EF-Fuglebeskyttelsesområde, og er også en del af Nationalpark Vadehavet. Der er jagt i endnu en måned, til udgangen af januar, på bl.a. kortnæbbet gås, grågås, troldand og hvinand, som ellers kunne raste og fouragere i området.

Hviding Engsø. Foto: Eva Foss

Men jagten forhindrer ikke alene de jagtbare arter i at udnytte området. Marsken og forlandet omkring Hviding Engsø var tilholdssted for op til 300 traner i eftersommeren, men siden 1. oktober har de været væk fra marsken. Det viser sig at, i det mindste, nogen i stedet gemmer sig langt inde i baglandet (f.eks. 130 traner i Bjørnkær Mose d. 25.12.).

Traner i marsken mellem V.Vedsted og Råhede 04-06-2019. Foto: Aage Matthiesen

Kortnæbbet gås er skam en del af udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområderne i marsken fra landegrænsen til Esbjerg, men denne art har ikke en chance for at bruge området som fourageringsområde fra de ankommer i oktober og indtil 1. februar, pga. jagt. De raster om natten i Vadehavet foran digerne og trækker dagligt langt ind i baglandet 15-30 km for at finde steder at fouragere.

Det er jo godt at kunne glæde sig over, at vi nu får nogle små Naturnationalparker, som overvejende betyder overkommelige driftsændringer på statsskovsdistrikter, men efter 10 år med bl.a. Danmarks største Nationalpark Vadehavet, kunne jeg godt ønske mig, at det kunne gå lidt hurtigere med at få løst de konflikter, der er med landbruget og den jagtlige udnyttelse til fordel for naturen i de nationalparker vi allerede har.


Kortnæbbede Gæs ved Kammerslusen 24-03-2015. Foto: Aage Matthiesen