DOF Sydvestjylland afholder en årlig ordinær generalforsamling som regel i februar.

Nedenfor kan du se generalforsamlingsreferaterne fra de senere år. Klik på årstallet:

2022      2021       2020          2019          2018        2017          2016             2015             2014             2013