DOF Sydvestjylland er repræsenteret i flere sammenhænge lokalt og nationalt. Her får du en liste over hvem der repræsenterer lokalafdelingen og hvorhenne.

 

DOFs repræsentantskab

Peter Tougaard
Asbjørn Holm
John Frikke


Atlas III

Lokalkoordinatorer: Jens Ole Byskov og Sven Bødker

Specialteam for TimeTælleTure: Jens Rye Larsen

Lokal validator: John Frikke

Medlem af den centrale referencegruppe: Jens Rye Larsen


Punkttællingskoordinatorer

Jens Rye Larsen
Ole Thorup


DOFbasekoordinator

David Manstrup


FSU (DOFs centrale Fuglestationsudvalg)

Bent Jakobsen
John Frikke


DOF Ungdom kontaktperson

Mathias Thiim

 

PIF koordinator (Oliefugletælling)

DOF registrerer ikke længere oliefugle.


Kommunekontakter:

Billund Kommune: Kommunen har ikke noget grønt råd!

Esbjerg Kommune: Arne Clausen

Fanø Kommune: Kim Fischer

Varde Kommune: Karin Gustausen

Vejen Kommune: Johannes Kaack

Naturpolitik/kontakt til andre organisationer:

DOFs repræsentant i bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet: Marco Brodde

Det rådgivende udvalg for Vadehavet: Kim Fischer

Naturstyrelsen Vadehavet: DOF Sydvestjyllands formandsskab

Naturstyrelsen Blåvandshuk: DOF Sydvestjyllands formandsskab

Naturråd Filsø (Aage V Jensens Naturfond): Jens Rye Larsen