Filsø har i dette forår tiltrukket flere sjældne fugle, som aldrig tidligere er konstateret ved søen. Det er endnu et tegn på, at søen er ved at udvikle sig til en rigtig fin naturlokalitet med god variation i biotoperne.

Tre af fuglene er aldrig tidligere set på Filsø.

Pirol.
12. maj om morgenen var Jan Østerby Olesen fra Ikast ude at kigge på fugle ved søen. Læs hans beretning her:
Gik på stien langs pilekrattet ved sydsiden af Fidde sø på udkig efter pungmejse men uden succes. I stedet fløj en hun pirol op fra buskene foran mig og fløj kaldende tæt forbi mig og forsvandt i lav flugt mod øst. Blev set og hørt rigtig fint.
Pirolen blev kun set denne ene gang.
Pirolen er en meget sjælden ynglefugl i Danmark, der er nordgrænsen for den udbredelse. Ved den igangværende Atlas-undersøgelse er den fundet som sandsynlig ynglende 4 steder. I træktiden (specielt maj) ses hvert år nogle omstrejfende fugle, men sjældent i Sydvestjylland, og det er første gang, den ses på Filsø.
Læs mere om Pirolen og se billeder - klik her.

Drosselrørsanger.
19. maj blev næste sjældenhed fundet, da Sven Bødker og Henrik Knudsen var på tur med en flok kursister fra Askov Højskole. Læs Henrik Knudsens beretning her:
Dagens overraskelse, lige før dæmningen over mod Filsøgaard mod syd sås og hørtes denne enorme fugl. Sad frit frem i toppen af nogle grene midt i rørskoven. Det var så højt at alle kunne høre dens sang karkarkitkit...........Langt i mellem dem i Sydvestjylland
Drosselrørsangeren sidder i skrivende stund (24/5) stadig og synger på samme sted.
Også Drosselrørsangeren er en sjælden dansk ynglefugl. Ved den igangværende Atlas-undersøgelse er den fundet som sandsynlig ynglende i 8 kvadrater. I træktiden (specielt maj-juni) ses hvert år nogle omstrejfende fugle, men sjældent i Sydvestjylland, og det er første gang, den ses på Filsø.
Læs mere om Drosselrørsangeren og se billeder - klik her.


Drosselrørsanger fotograferet af Henrik Brandt ved en tidligere lejlighed.

Tophejre.
21. maj blev en helt stor sjældenhed opdaget af Jørgen Terkelsen, der ville høre Drosselrørsangeren, men i stedet blev ganske optaget af en Tophejre, han helt uventet faldt over.
Tophejren blev på stedet hele dagen og blev set af mange tilstrømmende ornitologer. Den var væk dagen efter.
Tophejrens nærmeste ynglepladser findes i Sydfrankrig og Italien. Af og til (men ikke hvert år) forvilder en fugl sig til Danmark. Filsøfuglen er indtil videre det eneste danske fund i år.


Tophejren fotograferet af Karin Gustausen.

Plettet Rørvagtel.
Som om det ikke var tilstrækkeligt med de tre sjældenheder, blev endnu en fundet den 23. maj. Det var en Plettet Rørvagtel. Det er dog ikke første gang, den ses på Filsø, men trods alt 12 år siden, den sidst blev set i 2005.
Læs mere om Plettet Rørvagtel og se billeder - klik her.

Også Sandternen er dukket op i år. Den har været konstant siden søen blev dannet og har søgt at yngle de fleste år. Vi håber parret får held med det i år. Filsø er den eneste yngleplads for arten i Danmark.
Læs mere om Sandternen og se billeder - klik her.

Sorthovedet Måge har også indfundet sig i år. Den har ynglet flere år i træk. Den hører også til de fåtallige ynglefugle, men er i fremgang i Danmark.
Læs mere om Sorthovedet Måge og se billeder - klik her.


Sorthovedet Måge fotograferet af Henrik Callesen.

Til slut skal nævnes, at Filsø den 11. april havde besøg af 3 Hvide Storke.

/Søren Peder Nielsen