Ny, fremragende rovfuglehåndbog af Lars Gejl baseret på ypperlige fotos.

Fuglefotografen Lars Gejl, der er kendt for adskillige fine fotobøger om fugle, bl. a. "Europas vadefugle" fra 2015, har begået endnu en fortræffelig bestemmelseshåndbog, denne gang om rovfugle.
"Rovfugleguiden", som bogen hedder, er i modsætning til de fleste felthåndbøger funderet på fotos.
Det er omdiskuteret blandt ornitologer om tegninger eller fotos er mest velegnet til felthåndbøger. Det er vel mere eller mindre en smagssag, men når det drejer sig om fotos, kan det næppe gøres meget bedre end her i Lars Gejls bog.

Det centrale i bogen er en artsvis gennemgang af de 40 rovfuglearter, man kan se i Europa. Hovedvægten er lagt på feltkendetegnene, der dels beskrives meget detaljeret i teksten dels i form af et (sjældent to) dobbeltopslag med fotos af fugle i de forskellige dragter (han og hun, ungfugle). Her er det virkeligt lykkedes at fremskaffe knivskarpe fotos, der illustrerer feltkendetegnene fortræffeligt.


Lærkefalk. Opslag fra bogen.

Ved siden af disse bestemmelsestavler (der er hovedsagen) er der også et par fotos af fuglen, hvor fotografen har koncentreret sig om æstetikken fremfor kendetegnene. Det er der kommet mange dejlige fotos ud af. Mange af bogens fotos er naturligt nok forfatterens egne, men han har allieret sig med en række fotografer fra ind- og udland. Lokale Henrik Brandt er også repræsenteret.
Teksterne til de enkelte arter beskriver først og fremmest kendetegnene i de forskellige dragter, herunder fuglens jizz og forvekslingsmuligheder med andre arter. Desuden et kort afsnit om fuglens biologi, her nævnes bl. a. alderen på det ældst kendte individ.
Desværre er der ikke udbredelseskort, men i stedet en omtale af forekomst og træk. Det gør det lidt langsommeligt at tjekke om det er sandsynligt, at  en fugl optræder, der hvor man tror at observere den.
Bogen afsluttes med tavler over "lookalikes", hvor man på én tavle ser flere arter, der er vanskelige at bestemme, f. eks. storfalke, kærhøge, våger.

I et indledende afsnit om rovfuglenes liv henvender forfatteren sig til læserne i du-form, hvor læseren skal forestille sig at være en rovfugl. Det virker noget søgt, men passer ind i en trend i tiden, hvor flere bøger operer med, at læseren skal opleve sig selv som et træ, et dyr el. andet. Hvis man bryder sig om det, er indledningen sikkert udmærket.

Bogen er udstyret med QR-koder. Hvis man aflæser dem med sin mobiltelefon, kan man høre rovfuglenes stemmer. En god ide, der virker fint.

Bogens format (20 x 21 cm) gør, at den ikke lige kan stikkes i lommen, men tag den alligevel med, hvis du sidder et sted og kigger på rovfugletræk.
Det er en smuk bog, lækker at sidde med, man kan også have stor fornøjelse af, at sidde i sin stol og nyde de mange fine fotos.

/Søren Peder Nielsen 29-04-2018