For nogle måneder siden blev det meddelt, at en naturplejeforening for Esbjerg Kommune var under opsejling. Foreningen er nu en realitet, der blev afholdt stiftende generalforsamling den 14. marts 2018.

Foreningens overordnede formål er gennem naturpleje at beskytte truede naturtyper og udvikle biodiversiteten i Esbjerg. Arbejdet foregår bl.a. i samarbejde med Esbjerg Kommune.

Med oprettelsen af foreningen får du nu mulighed for at gøre noget for at forbedre naturen i stedet for blot at sidde passivt og ærgre dig over alle de dårlige meldinger om tab af natur og biodiversitet og en regering, der absolut intet gør for at vende udviklingen.

Der skal meget til for at hjælpe naturen på fode i Danmark, først og fremmest skal der udlægges store arealer til natur.
Det betyder dog ikke, at man ikke i det mindre format kan forbedre den natur, vi allerede har. Her kommer den nystartede forening ind i billedet. Ved frivillig indsats kan vi bidrage til at skabe og vedligeholde lysåbne naturområder med det plante-, insekt- og fugleliv, der er knyttet til dem.
Danmarks Naturfredningsforening har allerede vist vejen på hedeområderne i Marbæk i Esbjerg kommune og i Vrøgum Kær i Varde kommune. Med den nye forening kan indsatsen udbredes til andre områder. Vi må håbe, at det gode initiativ kan inspirere til lignende til,tag i andre kommuner i Sydvestjylland.

Læs nærmere om Esbjerg Naturplejeforening - her.

/Søren Peder Nielsen 16-03-2018


Marbæk hede. Foto: Søren Peder Nielsen