På fugletur med DOF Sydvestjylland

Hvorfor tage på fugletur?
På DOF Sydvestjyllands ture har du mulighed for at dele din fugleinteresse med ligesindede. Du lærer gode fuglelokaliteter at kende, og hvis du ikke er så øvet i at bestemme fuglene og deres stemmer, får du hjælp af erfarne fuglekiggere.
På turene snakkes der meget om fugle, så du hører ofte nyheder fra fuglenes verden og kan stille spørgsmål. Vi forsøger at afvikle turene i en afslappet og hyggelig stemning.

Hvor og hvornår?
Turkalenderen offentliggøres her på hjemmesiden og i "Fugle & Natur" (i det omfang vi når deadline).
Send en mail til Søren Peder Nielsen, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., og du vil få besked ca. en uge før hver fugletur. Især vigtigt for de ture med kort varsel, der ikke indgår i det faste program.

Hvem kan deltage?
Turene er normalt forbeholdt DOF-medlemmer fra hele landet.
Hvis du ikke er medlem, kan du normalt få en gratis prøvetur. Spørg turlederen om det.
Med mellemrum arrangerer vi åbne ture, hvor enhver er velkommen. Det fremgår altid af foromtalen.


På tur med DOF Sydvestjylland. Foto: Jens Rye Larsen.

Tilmelding:
Det anbefales at tilmelde sig turene på forhånd. I forhåndsomtalen er anført til hvem samt tilmeldingsfrist.
Arrangørerne forbeholder sig ret til at aflyse ture pga. vejret eller manglende tilmeldinger. Besked om aflysning sendes i sagens natur kun til de tilmeldte.
Hvis man ikke er tilmeldt, kan man ikke være 100 % sikker på at få plads i en bil.

Hvorfra udgår turene?
Udgangspunktet for turene er normalt P-pladsen ved hovedbiblioteket, Nørregade 19, Esbjerg. Der vil kunne arrangeres opsamling andre steder (f. eks. Ribe, Vejen, Grindsted) afhængig af, hvor turen går hen.

Hvad koster det?
Turene foregår normalt i privatbiler. Kører du i egen bil, betaler du ikke noget.
Vi arrangerer dog til alle ture samkørsel, hvor de, der kører sammen, deles om benzin m.v.
Det foregår efter følgende regler:

Korte ture:
Defineres som ture indenfor DOF Sydvestjyllands område, kommunerne: Billund, Vejen, Varde, Esbjerg og Fanø.
Her afregnes i de enkelte biler med 2 kr. pr. kørt km. Beløbet fordeles ligeligt mellem alle i bilen inklusive chaufføren.
Længere ture:
Her betaler alle deltagere inklusive chaufførerne et på forhånd annonceret beløb til turlederen ved turens begyndelse. Der kan betales kontant eller med Mobile Pay.
Chaufførerne opgiver et kontonummer til turlederen og får efter få dage overført et beløb svarende til 2 kr. pr. km fra DOF Sydvestjylland. Turlederens opgørelse af antal kørte km er gældende.

På både korte og længere ture kommer hertil bropenge og færgebilletter, når det er aktuelt.
På ture over flere dage betales desuden for overnatning og kost.

Hvad skal jeg have med?
Kikkert (+ evt. teleskop), solidt fodtøj og påklædning efter vejret. Gummistøvler anbefales i vinterhalvåret.
Madpakke samt termokaffe/te sørger man selv for.

Flere oplysninger:
Søren Peder Nielsen: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., tlf. 4087 5882.

Ideer til ture:
Er der en lokalitet eller et område, du kunne tænke dig en tur til, henvender du dig til Søren Peder Nielsen: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., tlf. 4087 5882.

Hvem arrangerer turene?
DOF Sydvestjylland har nedsat et turudvalg, der p.t. består af Kim Mogensen, Søren Peder Nielsen, Sven Bødker, Niels Knudsen, Per Fabricius og Jens Ole Byskov.

Ture på egen hånd

Tidevand:
I Vadehavsområdet spiller tidevandet en stor rolle for fugle og folk. Forskellen på høj- og lavvande er ca. 1,5 m i lokalafdelingens område.
Man kan se fugle hele tiden, men ved lavvande er de fleste fugle spredt ud over de vidtstrakte vadeflader. Ved højvande koncentreres de ved kysterne, de fleste på særskilte højvandsrastepladser.
Der er ingen grund til at gå ud på vaderne for at se fuglene, det kan endog være livsfarligt at gå langt ud, hvis man er ukendt med forholdene.

Du kan se tidevandet for de nærmeste dage her. 

Tidevandstabeller ud i fremtiden for Esbjerg ses her og for Ribe Kammersluse her. Husk her at lægge en time til de opgivne tider, når vi har sommertid.

Solen:
Det er nyttigt at kende solens op- og nedgangstider, både af hensyn til fuglenes aktivitet og af hensyn til reglerne for færdsel på private arealer, der er forbudt efter solnedgang.
Soltiderne for ethvert sted og tidspunkt kan findes her.

Mandø:
Adgangsforholdene til Mandø er specielle, da øen er afskåret fra fastlandet ved højvande.
Man kan komme til øen med to forskellige firmaer: Mandøbussen og Mandø traktorbusser.

Man kan også køre derover i egen bil (eller på cykel) ad den såkaldte låningsvej, der er åben ved ebbe i rimeligt vejr.
Du tjekker vandstanden hos DMI (Ribe Kammersluse) her. Hvis vandstanden er lavere end +50 cm kan man køre på vejen, men husk at vandstanden kan ændre sig med ca. 20 cm i den tid, det tager at køre over. Sikrest er det at køre over på faldende vandstand.
Du kan altid få den aktuelle vandstand på tlf. 7542 2924.

Blåvand:
Et meget stort område nord og nordøst for Blåvand er nedslagsområde for granater, raketter og bomber og derfor afspærret, når forsvaret har skydninger.
Du kan se områdets afgrænsning og skydekalenderen her.
Det er naturligvis også afmærket i terrænet, når der skydes.