Fanø Fuglestation, der blev oprettet i 2017, er kommet rigtig godt i gang og har i høj grad bevist sin eksistensberettigelse.

Nogen kunne måske tænke: hvad skal vi med endnu en fuglestation i det sydvestjyske, hvor vi allerede har den gamle, hæderkronede fuglestation i Blåvand.
Sådan så en lille flok lokale fugleentusiaster med fannikerne Søren Brinch og Kim Fischer i spidsen imidlertid ikke på det, da de gik i gang med at skabe forudsætningerne for den nye fuglestation.

Fuglestationen er et rent privat initiativ (hvor Blåvand Fuglestation finansieres af DOF). Den drives af en forening og finansieres dels af medlemskontingenter, dels i opstartsfasen af private midler, der på lidt længere sigt skal erstattes af fondsmidler.

Fanoe fuglestation Morten Jenrich HansenDværgværling ringmærket. Foto: Morten Jenrich Hansen

Fuglestationens opgaver.

Med start i 2018 kører man et standardiseret program med ringmærkning og fem timers daglige trækobservationer fra 1/8 til 15/12 og udfører på den måde et solidt videnskabeligt arbejde.

Formidling er også en vigtig del af fuglestationens arbejde. Omdrejningspunktet er her venneforeningen, hvis ca. 200 medlemmer tilbydes en fast fugletur den første søndag i måneden og et antal spontane ture. Blandt de sidste f. eks. en Havørnetur i julen 2019, hvor 29 Havørne samledes på en overnatningsplads midt på øen.
Man gør en del ud af det sociale på turene og afslutter som regel med fællesspisning på kro el. lign. for dem, der har lyst.

Fanoe fuglestation Soeren BrinchFoto: Søren Brinch

Grunden til, at det er relevant med endnu en fuglestation ikke langt fra Blåvand er, at Fanø er et af de allerbedste træksteder om efteråret i Danmark, hvor hundredtusinder af spurvefugle trækker ud over sydkysten ved Hønen og Sønderho. Samtidig raster flere hundredtusind vadefugle i Vadehavet rundt om øen. Der er altså rigeligt at se til for observatører på en fuglestation.
Mens Blåvandshuk er kendt over det ganske land som efterårstræksted, har Fanøs sydspids kun været kendt af få. Det er den nyoprettede fuglestation imidlertid ved rette grundigt op på.

Fugletrækket over Fanø.

Fanø og Blåvand er to meget forskellige træksteder. Blåvand er suverænt det bedste sted i Danmark at følge vadefuglenes efterårstræk, og vinterårets havfugle ses ikke bedre andre steder. Derimod er trækket af landfugle (især spurvefugle og rovfugle) ikke særlig stort.
Det er til gengæld tilfældet på Fanø, hvor fuglene på gode dage strømmer sydpå i enorme mængder. Bog/kvækerfinke er rekordholder med 294.910 udtrækkende fugle på én dag (godt nok fordelt på to arter, men alligevel)! Vindroslen er også godt med – 93.295 på én dag. I øvrigt trækker mange forskellige arter ud: Ringduer, Drosler, Svaler, Lærker og mange flere.
Rovfugle er ser man også trækkende på Fanø. De trækker som bekendt først og fremmest over Østdanmark, men ved vedvarende østlige vinde kan en del af trækket blive presset vestpå, så man på Fanø ser udtrækkende Spurvehøge, Kærhøge, Våger, Falke og Glenter.
Med så stort et træk falder der naturligvis også sjældenheder af: Vandsanger, Lundsanger, Korttået Lærke, Dværgværling og mange flere.
En vestjysk specialitet som den fåtallige Ringdrossel har man de allerbedste chancer for at se på Fanø både forår og efterår – en dag i oktober 2019 trak ikke mindre end 409 af denne fåtallige fugl ud fra Fanøs sydspids. Mon ikke det er en danmarksrekord?
Der er, som man ser, gode argumenter for en fuglestation på Fanø.

Fanoe fuglestation Soeren Brinch 2Udtrækkende Mosehornugle. Foto: Søren Brinch

Fremtidsplaner.

Fuglestationen har to store ønsker:
En bygning til fuglestationen
Fast ansat observatør på helårsbasis.
Det første skulle være inden for mulighedernes rækkevidde inden alt for længe, det andet arbejder man på lidt mere langsigtet.
Spændende bliver det at følge stationen fremover.

/Søren Peder Nielsen 17-02-2020 på baggrund af et interview med Søren Brinch

Fanoe Fuglestation Casper Sylvester Jensen ikke tilladelseEnkeltbekkasin. Foto: Casper Sylvester Jensen