Som det første sted i Sydvestjylland har Havørnen har ynglet ved Filsø siden 2013.
De to første år fik det uerfarne ynglepar en unge på vingerne hvert år, men i 2015 gik det galt.
To unger blev udruget, men de udviklede sig ikke normalt og døde begge.

I år er det heldigvis gået ganske anderledes.

Karin Gustausen følger sammen med Jens Rye Larsen havørnene meget tæt.
Læs hendes beretning:

"Søndag d. 3. juli kl 17.20 fløj den sidste af de 2 Havørneunger af reden i Vrøgum Plantage. Dagen inden havde begge unger siddet side om side og tålmodigt spejdet efter føde. Ingen føde i de 5 timer, jeg observerede, men en fremmed Havørn var forbi og sad kortvarigt tæt på toppen af redetræet. Der var ingen reaktion fra ungerne, bortset fra lettere nysgerrighed.

Ungerne er tydeligt mere livlige end ungerne fra 2015, som det gik så grueligt galt. Den ene døde i reden, den anden faldt ud af reden og døde kort efter i skovbunden. I år har begge unger siddet meget op og været aktive med flyveøvelser.

Da jeg ankom til reden søndag kl 17.00, var der kun en unge tilbage i reden. Den sad igen og kiggede efter en voksen med føde. Efter 20 minutter fløj den ud i den store verden. Der var ingen slinger i valsen og jeg er ret sikker på at det var dens første flyvetur. Kl 22.10 tjekkede jeg reden for sidste gang den dag - stadig tom.

Mandag eftermiddag fandt min mand, Sven Bødker, de to unger siddende i træerne i den sydlige ende af Søndersø. Med et godt teleskop kan de ses fra dæmningsvejen, hvor vejen drejer ved Møllers hus."

Forsidebilledet viser den sidste unge forlade reden og er naturligvis taget af Karin Gustausen.


Havørn jager Blishøns på Filsø. Arkivfoto: Karin Gustausen