Filsoe Soeren Peder Nielsen

- en særlig lokalitet i Sydvestjylland

Filsø genopstod som sø i 2012 efter ca. 70 års tørlægning. Siden da er der sket omfattende ændringer af naturen og dermed også af fuglelivet.

Etableringen af en ny sø på tidligere landbrugsarealer er et voldsomt indgreb, som stiller store krav til planters og dyrs tilpasningsevne. Nogle arter forsvinder helt, men heldigvis kommer mange flere nye til. Det varer imidlertid adskillige år, inden et stabilt nyt økosystem er etableret. Filsøs flora og fauna er i disse år inde i en sådan tilpasning, der betyder, at der sker markante ændringer fra år til år. En udvikling, der er meget spændende at følge.

Her på siden lægger vi links, der gør det muligt at følge denne udvikling.

Lokalitetsbeskrivelser og observationer


Årsrapporter om fuglene på Filsø:

Et hold af frivillige fugletællere fra DOF følger systematisk udviklingen i fuglelivet. Resultaterne offentliggøres i en årlig rapport.


Filsøs historie:

I storværket "Det tabte land" fortæller Kjeld Hansen historien om Filsø og ikke mindst den til tider dramatiske historie om kampen mellem landbrugs- og naturinteresser i forbindelse med afvandingen. Læs kapitlet om Filsø her.

Standardværket om Filsøs historie er imidlertid bogen:

Uhd Jepsen, Palle
Fiilsø.
Museet for Varde By og omegn, 2012.
ISBN: 978-87-89834-77-1


Filsø. Foto: Søren Peder Nielsen