Redekoordinatorens beretning om havørneparret i 2023

I december 2022 blev en voksen havørn set ved Filsø med redemateriale i form af en stor gren i fangerne. Den havde retning mod en af plantagerne ved Filsø, hvor der ikke er offentlig adgang. Det gør det meget lettere at beskytte ørneparret mod forstyrrelser i ynglesæsonen.
Denne rede er ørneparrets ottende rede i løbet af de 11 år, de har ynglet ved Filsø. Nogle havørnepar benytter samme rede år efter år, men ikke vores par. De er sande mestre i redebygning. Da jeg er redekoordinator på ørneparret holder jeg selvfølgeligt et vågent øje med dem. Alt er i år forløbet regelmæssigt og næsten uden forstyrrelser. 

Ved Forsvarets forårs øvelser, hvor der blev affyret granater fra Kløvbakken mod Kallesmærsk Hede, blev Filsøgruppen bedt om at observere fuglenes reaktion på skyderiet.Jeg observerede havørnereden,  hvor en af forældrene lå og rugede. Tre andre ornitologer var i to forskellige fugletårne ved Filsø. Vi mennesker blev så overrasket ved de første skud, at vi nærmest hoppede en halv meter i vejret. Gæssene var også meget påvirkede, de tog næsten en time om at falde til ro igen. Rugende skarver blev liggende på rederne og de ikke rugende skarver var på vingerne i 5-10 minutter, hvorefter de kom tilbage til kolonien ved siden af de rugende skarver. 

Den rugende ørn løftede end ikke hovedet i reden og den anden forældreørn blev set komme flyvende over Mellemsø. Den gibbede lidt med vingerne ved hvert skud og fløj videre i samme retning - imod Kløvbakken og affyringsområdet. Noget tyder på, at havørnene er blevet vænnet til Forsvarets aktiviteter efter 11 år i området.

Senere var fugleinfluenza en risiko for ørnene. 491 døde hættemåger blev fundet ved Filsø, formentlig har der været mange flere, der aldrig blev fundet, de kan have ligget i områder, vi ikke har været eller være fortæret af ræve eller andre fugle. Havørne kan sagtens finde på at tage en død måge. Heldigvis blev Filsø-ørnene ikke ramt af fugleinfluenza. Sidst i juli er en unge fløjet fra redeområdet.
 
D 11. august sad den på øen Storeholm i Mellemsø sammen med en flok skarver, skarverne sad nær havørnen, de vidste instinktivt, at det var en ung og uerfaren havørn, der ikke var sulten og dermed ikke udgjorde en fare for skarvene.

havorn juv 2 2 11.08.2023 0O1A0941 kopi

De første timer sad en af forældrene også på øen. Den har tilsyneladende ment, det var forsvarligt at lade ungen være alene, for den fløj derfra efter et par timer. Jeg observerede ungen i ca 6 timer. Jeg er normalt meget tålmodig, men efter 6 timer blev jeg alligevel træt af at se den bevæge sig fra sten til sten på Storeholm og jeg kørte hjem.

Filsøparrets unge fra 2022 fik påsat GPS og kan følges med 3 dages forsinkelse på denne hjemmeside: GPS ørn
GPS-mærkede ørne har alle fået navne. Denne er opkaldt efter Aage V. Jensen.

Efter at Aage sidst i oktober 2022 fløj fra redeområdet ved Filsø har den opholdt sig i Tingdal Plantage og Højer Sluse indtil d. 19. juni 2023, hvor den fløj over Filsø og videre mod Holstebro. Den vendte kort efter tilbage til det Sønderjyske. Sidst i juni forlod den igen Sønderjylland, denne gang mod Fyn. Mange havørne opholder sig ved skarvkolonierne ved Nørresø og Brændegård Søen på Fyn. Her har Aage nu slået sig ned indtil videre. 

Karin Gustausen
14. august 2023 (PDB)