Professor Martin Rheinheimer fra Syddansk Universitet har færdes på Skallingen i mere end 20 år, og har fulgt fuglelivet gennem skiftende årstider.

Den 30. marts 2023 afholdt Martin, i samarbejde med DOF Sydvestjylland, et arrangement på Hovedbiblioteket i Esbjerg, hvor han fortalte de fremmødte om Skallingens fugle. Foredraget gav stor inspiration til at genbesøge Skallingen - og flere af tilhørerne tilkendegav et snarligt besøg på Skallingen med kikkert og teleskop, for at se nogle af de mange arter og lokaliteter som faktisk findes på halvøen i Vadehavet.

Rheinheimer 300323

Under foredraget gennemgik Martin sine egne systematiske observationer af fuglene på Skallingen, sammenkørt med et stort udtræk af fugletællinger fra DOFbasen over flere årtier. Resultatet af denne analyse har efterfølgende udmøntet sig i en meget grundig og interessant rapport, som dannede grundlaget for foredraget.

Rapporten i kan hentes i sin fulde længde her.
Rigtig god fornøjelse med læsningen!

DOF Sydvestjylland
Peter Damgaard Brusendorff
3. april 2023