Projekt Ørn blev startet af Dansk Ornitologisk Forening i 1992, inden de store ørne – havørn og kongeørn – igen var begyndt at yngle her i landet. Projektets formål var at få de store ørne tilbage til Danmark som ynglefugle. I 1995 byggede det første ynglepar rede ved Maribosøerne. Året efter ynglede 3 par i Danmark og siden er bestanden gået støt frem. I hele landet blev der i 2022 registreret 161 par ynglende havørne og 1525 unger er siden 1996 fløjet ud fra danske havørnereder. 

Siden 2004 er der hvert år udgivet en årsrapport over de danske ørne. Rapporterne kan ses her: https://www.dof.dk/naturbeskyttelse/arter/orne/arsrapporter-orne
På grund af det store antal reder i landet har hver lokalafdeling fået en koordinator, der varetager forbindelsen mellem de enkelte redekoordinatorer og Projekt Ørn. En ørnekoordinator observerer redebygning, æglægning, rugning, klækning, fodring og hvor mange unger, der flyver fra reden. Her i Sydvestjylland har jeg fået denne opgave. Hvis du finder eller har mistanke om en ny ørnerede, så kontakt mig gerne på Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller Tlf: 28258786.

På Sjælland og Fyn spredte ørnene sig hurtigt. Det tog lidt længere tid for de ynglende ørne at etablere sig i Sydvestjylland. Indtil 2021 var der kun to reder her. Nu går det bedre med 5 besatte havørnereder i Sydvestjylland.

Filsø havørneparret
Parret har ynglet skiftevis i Vrøgum plantage og ved Filsø siden 2013. I 2023 har de bygget den ottende rede i løbet af de 11 år, de har ynglet ved Filsø. Da jeg er redekoordinator på ørneparret holder jeg selvfølgeligt et vågent øje med dem og en mere udførlig ynglerapport kan ses her: https://www.dofsydvest.dk/filso
Alt er i år forløbet regelmæssigt og næsten uden forstyrrelser, da reden er i en plantage uden adgang for offentligheden. 
En unge er fløjet fra redeområdet i 2023.

Ribe havørneparret
Dette par byggede sin rede i et læhegn i 2014. De to første år fik de ingen unger, men de har siden fået 2 unger på vingerne i alt 5 gange og en unge to gange. De har benyttet samme rede alle årene og Susanne Overgaard Petersen er koordinator på reden. Ifølge Susanne er der i år fløjet en unge fra denne rede.Gørding havørneparret
I 2022 fandt Helle Andresen en stor rede i et læhegn i Gørding. Hun kontaktede mig og jeg kunne bekræfte, at der var tale om en rede af havørn, især fordi der ved min ankomst sad to voksne ørne ved reden.

Havorn Gording 0O1A6137

Et par havørne er flere år observeret ved Sneum Sluse og vi har undret os over, hvor de ynglede. Nu var jeg ret sikker på, at Gørdingparret var identisk med parret ved Sneum Sluse.

Helle blev koordinator på reden. I 2022 rugede ørnene i 38 dage, hvorefter de forlod reden, uvist af hvilken grund. 
I år vendte ørneparret tilbage til reden og begyndte at ruge. Efter 14 dage blev der fundet en vindmølledræbt havørn ved Tjæreborg. 
Jeg besøgte straks reden i Gørding og fandt den tom. Den døde ørn var sandsynligvis den ene part af Gørdingparret. Den rugende ørn har formentlig forgæves ventet på, at partneren skulle vende tilbage til reden med føde eller for at afløse rugningen, men det skete aldrig. Partneren var ramt af en møllevinge, der havde delt den i to dele.

Bordrup havørneparret
Også i 2022 blev der af Ove Rasmussen fundet en rede med et par havørne. Ligesom i Gørding, rugede parret i ca 1 måned i 2022, hvorefter de forlod reden. I år blev det kun til ca 20 dage og de forlod igen reden uden yngleresultat. Dette par kan ofte ses i Ho Bugt ved Varde ås udløb. De sidder side om side på en sten i vandet. 

Havorn Bordrupparret Ho Bugt 14052023 0O1A4354

Det 5. havørnepar
Det 5. havørnepar i Sydvestjylland er indtil videre hemmeligholdt og det er ligeledes ukendt, om og hvor mange unger, der er fløjet fra reden derfra. Det vil jeg fortælle mere om senere.

Karin Gustausen
14. august 2023 (PDB)