Generalforsamling i DOF Sydvestjylland 24-02-2021 kl. 19.00

Sted: Gennemført virtuelt pga. corona-restriktioner

Se referatet af generalforsamlingen her.   

Se beretningen for 2020 her.

Regnskab 2020

Budget 2021