Generalforsamling i DOF Sydvestjylland 26-02-2019 kl. 19.00

Sted: Esbjerg Hovedbibliotek, Nørregade 19, 6700 Esbjerg

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om lokalafdelingens virke

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er flg. bestyrelsesmedlemmer:
Marco Brodde, Jens Rye Larsen og Ingelise Sørensen.
Marco Brodde modtager genvalg. Jens Rye Larsen og Ingelise Sørensen ønsker ikke genvalg. Jens Rye Larsen opstiller som suppleant.
Desuden er der valg til en bestyrelsesplads efter afdøde Ole Hansen. Bestyrelsens ønskes endvidere udvidet til 9 medlemmer. Der er således valg af 5 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen indstiller Marco Brodde til genvalg.
Bestyrelsen indstiller endvidere Karin Gustausen, Henrik Böhmer og Kim Fischer (hidtil suppleanter).
Der ikke er forslag til den sidste ledige plads.

På valg er flg. suppleanter:
Karin Gustausen, Henrik Böhmer, Kim Fischer og Søren Peder Nielsen. Sidstnævnte modtager genvalg.
Bestyrelsen indstiller Jens Rye Larsen (hidtil bestyrelsesmedlem), Mathias Thiim, Arne Clausen og Søren Peder Nielsen.
Der ikke er forslag til den sidste ledige plads.

6. Valg af revisor

Peter Rasmussen er på valg

7. Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab (i ulige år).

Asbjørn Holm og John Frikke er på valg.

8. Forslag fra medlemmerne

Der er ikke indkommet forslag

9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil Allik Weintraube fortælle om fuglenes fysiologi.