DOF Sydvestjyllands bestyrelse

Karin Gustausen 2   Per baden  Kim Mogensen 1
 Karin Gustausen  Søren Peder Nielsen  Per Baden  Kim Mogensen
   Kim Fischer 2 Aage Gejl 2   Per Fabricius 1
Inge Nagstrup  Kim Fischer Åge Gejl  Per Fabricius
       
Carsten Mathiesen Arne Clausen    


DOF Sydvestjylland har en aktiv bestyrelse, som hvert år arbejder med en række tiltag i form af ture, kurser og foredrag for at fremme det generelle kendskab til fuglene og de skønne lokaliteter som findes i vores område.    

Bestyrelsen tager aktiv del i naturforvaltningen i Sydvestjylland ved generelt at have fokus på naturforvaltning og ved at deltage i de Grønne Råd, Nationalpark Vadehavet, Naturstyrelsens Brugerråd, samt andre relevante råd og nævn. Vi udarbejder løbende høringssvar ved naturpolitiske beslutninger i regionens kommuner og Naturstyrelsen.

En stor del af bestyrelsens arbejde er lagt ud i arbejdsgrupper, der foruden bestyrelsesmedlemmerne består af eksterne medlemmer udpeget af bestyrelsen.

Klik på billederne foroven for at læse mere om hvert enkelt bestyrelsesmedlem.

Tilbage til toppen


Karin Gustausen 2

Karin Gustausen, Solvænget 10, 6710 Esbjerg V
Formand
M: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
T: 2825 8786

Jeg blev medlem af DOF Ribe Amt i 1998.

I 1998 var de fleste ture med mødested på P-pladsen overfor Grønttorvet i Esbjerg. Ofte var det tidligt om morgenen og jeg mindes, at der var nogle ture med afgang kl. 4.00. Vi kendte alle bagerforretninger i hver en landsby og drengene skulle altid ind efter en stang wienerbrød og en sodavand til turen. Det var dengang, der stadig var bagerforretninger i hver en landsby.

Jeg mødte min mand, Sven Bødker, på en fugletur i 2000. I 2002 blev vi kærester, i 2004 flyttede vi sammen i Hjerting og 2006 blev vi gift. Svens store interesse for fuglene har fulgt ham siden drengeårene og han har været en god læremester for mig gennem vores år sammen. Vi har rejst til stort set alle dele af verden- primært for at se på fugle. Mødet med fremmede kulturer i bl. a. Indien, Tibet, Japan, Borneo, Ny Guinea, Sydamerika og Afrika har været en stor sidegevinst. Fugleobservationer foregår i naturen, hvor overnatning som regel er i små landsbyer, der mange steder har bevaret den oprindelige kultur.

Da jeg gik på efterløn i 2012, efter 37 år som sygehjælper- og senere social- og sundhedsassistent på Esbjerg sygehus, blev jeg en del af Filsø Gruppen med Jens Rye Larsen som leder. Filsøgruppen har siden 2011 registreret fuglene ved Filsø den første lørdag i hver måned plus flere forårs- og sommertællinger af ynglefuglene. I 2013 blev jeg havørnekoordinatorassistent for Filsø havørneparret sammen med Jens og efter 4 år byttede Jens og jeg kasketter, så jeg blev koordinator for ørneparret og han assistent. Jeg blev medlem af bestyrelsen, DOF Sydvestjylland 2018, året efter næstformand og repræsentant for DOF i Det Grønne Råd i Varde kommune. Siden marts 2020 har jeg været formand for DOF Sydvestjylland og da Jens døde i efteråret samme år, overtog jeg også ledelsen af Filsøgruppen. Jeg har aldrig tidligere set mig selv som leder af noget som helst, men det har grebet om sig og bliver stadig mere interessant og udfordrende. Jeg har de sidste år fundet sider af mig selv, jeg ikke anede eksisterede.

Udover posten som formand er jeg punkttællingskoordinator og har selv 5 punkttællinger i løbet af året, repræsentant i det Grønne Råd i Varde, havørnekoordinator for Filsøparret og koordinerer de 5 havørnepar, der nu er i Sydvestjylland og repræsentant i Filsørådet for Aage V. Jensens Fonde og leder af Filsøgruppen. Jeg koordinerer yderligere registreringen af ca 250 redekasser i Naturstyrelsens 10 plantager med 14 personer, der tømmer kasserne inden yngletiden og registrerer, hvilke arter der yngler i kasserne.

Jeg bruger meget tid ved computeren til at læse og besvare mails i forbindelse med bestyrelsesarbejdet og endnu mere tid ved Filsø med observationer af fugle og fotografering af fugle, dyr og natur.  Det sidste er en stor fornøjelse, hvor jeg slapper af og lader hjernen få fri til bare at være i naturen.

Læs mere om Karin Gustausens liv med fuglene i DOF Sydvestjyllands jubilæumsbog

Tilbage til toppen


 

Søren Peder Nielsen. Skolevej 5 st. th., 6800 Varde
Bestyrelsesmedlem
M: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
T: 4087 5882

 Tilbage til toppen


Per baden

Per Baden, Styrmandsvænget 40, 6710 Esbjerg V
Kasserer
per baden

Jeg har i min tid i bestyrelsen for DOF Sydvest over en årrække primært virket som kasserer. Jeg var dog oprindelig også med i opstartsfasen af DOFbasen og havde ansvaret for nummereringen af de enkelte fuglearter. Mit første bestyrelsesarbejde var som for de fleste et år som suppleant sammen med Keld Bakken, men allerede efter et år blev vi valgt ind i bestyrelsen som fuldgyldige medlemmer, hvilket ikke gjorde den storef orskel, for dengang som nu bliver man inddraget i de ting, man har lyst til, uanset om man er suppleant eller valgt medlem af bestyrelsen. Det var også på den tid, Marco Brodde kom ind i bestyrelsen, så vi har fulgtes ad i mange år i bestyrelsen. Det varede heller ikke længe, inden Keld Bakken var formand og jeg kasserer. Jeg overtog jobbet efter Niels Knudsen som var mangeårig kasserer, men vi var også så heldige at Hanne Andersen og Henning Simonsen fortsatte i mange år som bilagskontrollanter/revisorer.
På et tidspunkt kom der gang i et projekt, der hed DOFbasen, og den første app var udviklet af Kim Biledgaard fra Horsens og var i første omgang uden DOF’s medvirken og i den forbindelse fik jeg så til opgave at få nummereret alle arter og racer ud fra den gældende EURING liste, der er ringmærkernes artsliste. Desværre var listen dengang temmelig mangelfuld, så jeg måtte forsøge at give alle racer et nummer, hvilket der ikke var ret mange racer, der havde dengang. Det samme gjaldt hybrider, som der jo også er en del af. Det varede dog ikke længe, inden DOF kom med i projektet, og alle lokalafdelinger fik sin egen DOFbasekoordinator.

Læs mere om Per Badens liv med fuglene i DOF Sydvestjyllands jubilæumsbog

 Tilbage til toppen


Kim Mogensen 1 Kim Mogensen, Dalsvinget 44, 7200 Grindsted
Bestyrelsesmedlem
M: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
T: 4059 2244

 Tilbage til toppen


 

Inge Nagstrup, Nørlundvej 6, Hunderup, 6740 Bramming
Bestyrelsesmedlem
M: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
T: 4225 4931

Tilbage til toppen


Kim Fischer 2 Kim Fischer, Toftevej 3D, Nordby, 6720 Fanø
Bestyrelsesmedlem
M: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
T: 5121 3773

Det begyndte i 1973. Jeg var 12 år gammel, det er 50 år siden. En kammerat fra Korsør kom til Sønderho i ferier og havde lært om 3 vigtige ting: Fuglebog, kikkert og notesbog. Desværre havde jeg i begyndelsen kun ”Fugle i Farver” og en meget dårlig kikkert. Det var frustrerende ikke at kunne bestemme vadefuglene, især de flyvende af slagsen, så jeg var grædefærdig når flokke passerede uden jeg kunnelave en feltbestemmelse. Men jeg mødte ”guderne” fra Esbjerg organiserede i Natur og Ungdom i form af Niels Knudsen, Jørgen Bent Thomsen, Lars Maltha Rasmussen og Svend Rønnest m.fl. og fik via fritidsjobs sparet sammen til UDSTYRET: Kowa 10X50 og teleskopet også kaldet kakkelovnsrøret. Jeg husker endnu meget tydeligt fornemmelsen af at pakke kowaen ud, lugte til den og nyde min nye status som indviet: Nu var jeg en rigtig fuglekigger!
En lokal lærer, Ewald Munksgaard, tog mig med ud på ture i sin blå Simcabil. Konen brød sig ikke om det: ”Skal du nu ud og føjte igen!” Jeg svor at jeg aldrig ville anskaffe mig sådan en kone! Vandfugletællingerne var i gang i 70 ́erne under ledelse af Hans Meltofte og det blev starten på tællekarrieren. Vadehavet som et af verdens vigtigste vådområder, det skulle beskyttes. De store mængder af vandfugle skulle dokumenteres og bruges til at vise områdets vigtighed. For mig dannede det total mening og jeg tæller stadig.

Læs mere om Kim Fischers liv med fuglene i DOF Sydvestjyllands jubilæumsbog

Tilbage til toppen


Per Fabricius 1

Per Fabricius, Kjærgårdsvej 13C, Hunderup, 6740 Bramming
Bestyrelsesmedlem
M: fabrik.ugle@gmail.com 
T: 2083 0758

 Tilbage til toppen


Aage Gejl 2 Åge Gejl Hansen, Søndervang 17 B, 6862 Tistrup
Bestyrelsesmedlem
aage gejl

Min interesse for naturen og fuglene har altid været der, men det tog for alvor fart ved indmeldelse i DOF, det var i 1985. Jeg boede dengang i Vejle, så den første tur blev med dof Vejle Amt til Skåne. Det var en vinter tur med ørne, glenter og meget mere, det ramte virkelig, og blev startskudet til mange flere DOF fugleture.
I 1989 flyttede jeg fra Vejle til Skovlund, det gav mulighed for at lære nye fugle lokaliteter at kende.
I 2003 kom jeg med I fugletælle-gruppen i Skjen enge, som blev oprettet i forbindelse med genetablering af Skjern enge. Dette projekt kører stadig med tællinger en gang om måneden. I forbindelse med genskabelsen af Filsø, blev det besluttet at lave en lignende gruppe som i Skjern enge. Der har jeg haft fornøjelsen at være med på tælleholdet siden. Ad to omgange - med fem års mellemrum - har jeg været så heldig også at være med til et fugleregistrerings projekt i Klelund dyrehave. Jeg kom med i DOF Sydvestjyllands bestyrelse i 2023. Udover det almindelige bestyrelses arbejde, er jeg med i turudvalget. 

Tilbage til toppenCarsten Mathiasen

Carsten Mathiesen
Bestyrelsesmedlem
M: carstenmathiesen16@gmail.com 
T: 2828 8836

Min interesse for fuglene tog ekstra fart i mine teen-age år, da jeg fik en kikkert, hvorefter det blev til en masse fugleture i Esbjerg skovene og ved Sædding Strand. Fugleinteressen (og interessen for dyr) ledte mig til biologistudiet i Århus, hvor jeg året rundt tilbragte næsten al min tid med fugle obs ved Brabrand sø og Århus skovene samt deltog i utallige fugleture. Senere har så naturpleje, planterne og svampene trængt sig på, men jeg har bibeholdt min glæde ved fuglene.

Tilbage til toppen


th 1793565842 Arne Clausen, Holger Drachmanns Allé 1A, 6700 Esbjerg
Suppleant
M: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
T: 2130 4703 

Tilbage til toppen


 Siden er sidst opdateret d. 21. februar 2024 (spn)